Home TRANG CHỦ Chủ nhật, ngày 16/06/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 9 2 5 7 1 8
Số người đang truy cập
1 7 0
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
02 mẩu chuyện tham dự Hội thi tại Bộ Y tế đạt 02 giải khuyến khích
Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp trên, ngày 30/12/2010 Đảng ủy Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực chuyển đổi nhận thức của toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động và học sinh trong Viện gắn liền với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, chịu trách nhiệm về công tác nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho 15 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Về cơ cấu tổ chức Viện có 130 cán bộ viên chức & người lao động, trong đó có 51 đảng viên chiếm 40% so với tổng số cán bộ viên chức, ngoài ra Viện còn có gần 200 học sinh Trung học kỹ thuật xét nghiệm các khóa thường xuyên được đào tạo dài hạn tại Viện nên việc chỉ đạo thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là hết sức quan trọng.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn và kế hoạch của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Trung ương, Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Bình Định, Thành ủy Quy Nhơn và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong 4 năm qua (2007-2010), Đảng ủy Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động đạt kết quả như sau.

Mục đích, yêu cầu

Mục đích

          Thông qua việc triển khai cuộc vận động theo chủ đề hàng năm từ năm 2007 đến năm 2010, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

            Phát huy kết quả học tập và triển khai thực hiện các chủ đề cuộc vận động trong các năm trước đây, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến tới tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị vào cuối năm 2010.

Yêu cầu

              Trên cơ sở kế hoạch chung của Ban chỉ đạo cấp trên, Đảng ủy Viện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động hàng năm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong nội dung báo cáo chính trị của Đảng ủy hàng năm.

           Nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, các ban ngành; tự giác thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo và lựa chọn hình thức triển khai phù hợp với đặc thù của đơn vị.

 

 PGS.TS. Triệu Nguyên Trung phát động Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động

Các chủ đề cuộc vận động

Cuộc vận độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhbắt đầu được phát động thực hiện từ năm 2007 đến năm 2010, mỗi năm thực hiện một chuyên đề khác nhau:

      -Năm 2007: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nghiên cứu các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    -Năm 2008: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”.

     -Năm 2009: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức  trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

     -Năm 2010: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức văn minh.

Để thực tốt cuộc vận động, hàng năm Đảng ủy Viện đều nghiên cứu kỹ các chỉ thị và hướng dẫn thực hiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Bình Định, Thành ủy Quy Nhơn và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế để đề ra kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm đơn vị.

 

 Năm 2009: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức  trách
nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện

Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, ngay từ năm 2007 Ban chấp hành Đảng uỷ Viện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gồm có 07 đồng chí trong cấp ủy do đồng Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động có nhiệm vụ lập kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm đến các chi bộ và toàn thể cán bộ viên chức, học sinh; tổ chức chỉ đạo và đôn đốc thực hiện, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình để phát động thi đua trong toàn đơn vị; tổ chức sơ tổng kết hàng quý, hàng năm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên.

Tổ chức triển khai thực hiện

Bí thư các chi bộ và Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch thực hiện đã được xây dựng hàng năm; Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý, hàng 6 tháng, hàng năm để kịp thời đề xuất khen thưởng hoặc chấn chỉnh kịp thời.

Tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, học sinh học tập và thảo luận các chuyên đề, viết thu hoạch, liên hệ bản thân, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống phù hợp với đặc thù đơn vị và đăng ký hướng phấn đấu rèn luyện.

Căn cứ vào nội dung từng chuyên đề mỗi năm, Ban Chỉ đạo tổ chức cho quần chúng góp ý lãnh đạo, cấp ủy, đảng viên trên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tăng cường sức mạnh và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Tổ chức thi tuyển chọn báo cáo viên và đề cương dự thi Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lựa chọn các báo cáo viên có kinh nghiệm và năng khiếu tham gia dự thi kể chuyện do cấp trên tổ chức.

Họp Ban Chỉ đạo rút kinh nghiệm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện hàng năm và phát động phong trào thi đua thi đua học tập, lao động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm sau.

 

 02 mẩu chuyện tham dự Hội thi tại Bộ Y tế đạt 02 giải khuyến khích

Kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động

Kết quả tổ chức học tập các chuyên đề và thực hiện chương trình hành động

Các chuyên đề học tập

Căn cứ vào chủ đề thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng năm, Thành ủy Quy Nhơn và Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Bình Định đều tổ chức cho tất cả các đảng viên học tập các chuyên đề, Đảng ủy Viện đều cử đảng viên trong Đảng bộ và các Chi bộ đều tham gia học tập đầy đủ.

Sau khi tiếp thu nội dung các chuyên đề, các báo cáo viên của Ban chỉ đạo cuộc vận động của Viện đã tổ chức truyền đạt lại cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và học sinh trong toàn đơn vị.

Kết quả học tập các chuyên đề

Đảng viên cán bộ viên chức, người lao động và học sinh tham gia tích cực

Hàng năm do Thành uỷ Quy Nhơn và Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức cho đảng viên học tập tất cả các chuyên đề, số cán bộ trong BCH Đảng ủy và đảng viên của Đảng bộ Viện tham gia học tập đạt từ 85-95%. Ngay sau khi học tập các chuyên đề, Đảng bộ phân công các Chi bộ tổ chức cho đảng viên thảo luận và viết thu hoạch tự liên hệ với nhiệm vụ chính trị được giao và đăng ký hướng phấn đấu rèn luyện của đảng viên. Tổng số bài thu hoạch đạt 93-96% và trên 30-35% phiếu xin ý kiến góp ý cho đảng viên và tổ chức đảng.

Đảng ủy tổ chức cho cán bộ viên chức, người lao động học tập và thảo luận các chuyên đề, viết thu hoạch, liên hệ với nhiệm vụ thực tế tại đơn vị và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Tổng số bài viết thu hoạch đạt 80-90% và phiếu lấyý kiến quần chúng đạt 85-90%. Tổ chức cho toàn thể học sinh học tập, viết thu hoạch, liên hệ bản thân và đăng ký thi đua trong rèn luyện, học tập đạt 95-100%.

Nhận thức về cuộc vận động được chuyển đổi rõ rệt

Sau khi học tập các chuyên đề toàn bộ đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động và học sinh có nhận thức chính trị đúng đắn, tin tưởng tuyệt đối vào sự thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước do Đảng lãnh đạo; có ý thức vận dụng những quan điểm, đường lối của Đảng trong hoạt động nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; chấp hành tốt chính sách và pháp luật, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các quy định của địa phương; có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác và học tập.

Thông qua các chủ đề cuộc vận động, chương trình hành động hàng năm được Đảng bộ cụ thể hóa gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành y tế.

Kết quả thực hiện các chương trình hành động

Dựa trên các chủ đề cuộc vận động và các chuyên đề học tập, Ban Chỉ đạo của Viện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng năm như: Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007), “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” (2008), “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” (2009) và “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức văn minh” (2010). Kết quả các chương trình hành động không chỉ thay đổi được nhận thức của đảng viên và quần chúng, mà còn nâng cao được sức mạnh và đoàn kết nhất trí cao trong Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Trước mỗi lần sơ tổng kết cuộc vận động hàng năm, Đảng uỷtổ chức họp Đảng bộ thông báo những ý kiến của quần chúng góp ý BCH Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Viện, các Chi bộ và đảng viên để tiếp thu, rút kinh nghiệm nhằm phát huy công tác phê bình, tự phê bình trong Đảng. Sau đó tổ chức họp toàn thể cán bộ viên chức thông báo kết quả phê bình, tự phê bình trong Đảng; đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy và Viện trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn cho cán bộ viên chức và đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại để phát động phong trào thi đua thi đua học tập, lao động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho năm sau.

Năm 2008 sau khi học tập hai chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu” và “Sửa đổi lối làm việc”; Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động “thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí”, để trên cơ sở đó ban hành những “Quy chuẩn đạo đức lối sống” của cán bộ viên chức và đảng viên trong đơn vị. Tổ chức thi tuyển chọn báo cáo viên và đề cương dự thi Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi Chi bộ đề cử từ 1-2 báo cáo viên, Đảng uỷ chọn 4 báo cáo viên tham gia dự thi kể chuyện tại Thành uỷ Quy Nhơn và 2 báo cáo viên tham gia hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Y tế tổ chức Tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đơn vị để chọn 02 mẩu chuyện tham dự Hội thi tại Bộ Y tế đạt 02 giải khuyến khích; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi văn nghệ và thuyết trình tấm gương đạo đức của Bác; Ban Nữ công tổ chức Hội thi thuyết trình những tấm gương Bác Hồ quan tâm đến phụ nữ được cán bộ, đảng viên và học sinh tích cực tham gia, đồng thời để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc tốt đẹp.

Năm 2009 Chương trình hành động “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, không chỉ thu hút toàn bộ đảng viên và cán bộ viên chức tham gia, mà còn thúc đẩy sự thi đua tích cực trong đơn vị trong các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong kiểm soát dịch bệnh; 100% học sinh toàn trường gắn liền chương trình hành động với “Tuần giáo dục công dân cho học sinh, sinh viên”, nhờ đó đã đạt được kết quả cao trong học tập, đặc biệt là gần 80% học sinh Trung học kỹ thuật khóa 31 thi tốt nghiệp đạt khá giỏi. Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Viện tổ chức hội thi văn nghệ và thuyết trình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hội đồng giám khảo chấm điểm, phát giải cho các chi đoàn và chi hội phụ nữ.

Năm 2010 Chương trình hành độngXây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức văn minh đã giúp các đảng viên thể hiện được vai trò hoạt động, đặc biệt là chất lượng đảng viên đã được nâng cao vượt bậc qua thành công của Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XVI và các hành động thiết thực để tiến tới Đại hội Đảng các cấp; các đồng chí trong cấp ủy đã thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong việc giảm thấp tỷ lệ bệnh sốt rét, khống chế dịch sốt xuất huyết và bình ổn được bệnh sán lá gan lớn; đồng thời đầu tư xây dựng Viện tại cơ sở mới, nâng cấp cải tạo hàng loạt công trình cũ (nhà ở đội Nghiên cứu sốt rét Vân Canh, nhà ở học sinh, khu kho 19, khu khám chữa bệnh…) và bổ sung các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu và phục vụ bệnh nhân.

Kết quả thực hiện cuộc vận động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao

Kết quả phòng chống sốt rét

Thực hiện các chương trình hành động của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, Viện đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch hàng năm; đặc biệt là triển khai các đoàn giám sát dịch tễ, giám sát điều trị, giám sát côn trùng và các bệnh ký‎ sinh trùng; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong các chiến dịch phòng chống sốt rét (PCSR) cho các vùng có sốt rét gia tăng và khả năng xảy dịch, các tỉnh trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, khó khăn về tổ chức thực hiện hoặc bị ảnh hưởng bão lụt nặng. Tiếp nhận, bảo quản và phân phối, cấp phát cho 15 tỉnh trong khu vực 111 bình bơm, 213 kính hiển vi, 8.177 triệu viên và 308 ngàn ống thuốc sốt rét các loại, 118 tấn hóa chất diệt muỗi, màn tẩm bảo vệ cho 15.7 triệu người và cung cấp trên 50 ngàn tranh tuyên truyền để kịp thời triển khai chiến dịch PCSR tại địa phương.

Kết quả năm 2009 khu vực miền Trung-Tây Nguyên bệnh nhân sốt rét (BNSR) giảm 45,73%; ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) giảm 30,13%; sốt rét ác tính (SRAT) giảm 36,87%; tử vong sốt rét (TVSR) tăng 23,08% so với năm 2005; khống chế dịch sốt rét xảy ra; trong 4 năm (2007-2010) bảo vệ bằng hóa chất phun tồn lưu & tẩm màn cho 19.13 triệu người, điều trịcho 1.128 triệu/lượt người, xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét cho 4.822 triệu/lượt người thuộc các vùng trọng điểm sốt rét. Tuy nhiên từ năm 2009 đến nay, trước tình hình sốt rét ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên có chiều hướng gia tăng ở nhiều vùng, nguyên nhân do hầu hết các tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt kéo dài trong hai năm 2009-2010, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho muỗi sốt rét phát sinh, phát triển cùng với việc khó khăn trong kiểm soát các đối tượng di biến động vào vùng sốt rét lưu hành (dân di cư tự do, đi rừng, ngủ rẫy, giao lưu biên giới...); Viện đã kịp thời hỗ trợ thuốc sốt rét, hóa chất phun tồn lưu, màn tẩm, vật tư và kinh phí phòng chống dịch cho các tỉnh bị bão lụt, đồng thời chỉ đạo ngành y tế địa phương vực phòng chống sốt rét tích cực cho các nhóm dân di biến động, khống chế được dịch xảy ra và thực hiện đạt các chỉ tiêu phòng chống sốt rét đề ra.

Kết quả phòng chống bệnh giun sán

Tổ chức điều tra, nghiên cứu tình hình nhiễm bệnh giun đũa chó, giun chỉ bạch huyết, sán dây, sán lá gan nhỏ, sán máng và can thiệp điều trị cho các tỉnh trọng điểm; tổ chức tẩy giun cho học sinh các trường tiểu học, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân về cách phòng chống bệnh giun, sán; hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị và dụng cụ phục vụ la bô ký sinh trùng cho các tỉnh trong khu vực.

Đặc biệt là từ năm 2005-2009 phát hiện và điều trị bệnh sán lá gan lớn bùng phát ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên với 11.122/12.064 ca mắc (chiếm 92,19%) so với cả nước, đồng thời đề xuất Bộ Y tế cho phép các cơ sở y tế được chủ động mua thuốc đặc hiệu (Egaten 250 mg) điều trị bệnh sán lá gan lớn thay vì phải trông chờ vào nguồn thuốc hỗ trợ từ nước ngoài, giải quyết được tình trạng khan hiếm thuốc như trước đây; kiểm tra, đánh giá, tập huấn và cung ứng thuốc điều trị bệnh sán lá gan lớn cho các tỉnh trong khu vực chủ động khống chế bệnh tại địa phương.

Kết quả phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Từ năm 2009 đến nay, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ phối hợp với các Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên; Viện đã tiến hành nghiên cứu thành phần loài véc tơ truyền bệnh, thử nhậy cảm của hóa chất với muỗi truyền bệnh để đề xuất các biện pháp phòng chống có hiệu quả, truyền thông giáo dục nhân dân tích cực diệt các ổ loăng quăng/bọ gậy nguồn để triệt nơi sinh sản của muỗi.

Trong hai năm 2009-2010, dịch sốt xuất huyết bùng nổ ở hầu khắp các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Viện đã phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế và các Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cử các đoàn chống dịch xuống các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông giúp các tỉnh này khống chế dịch kịp thời; đồng thời lập kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết mùa đông và đề xuất các phương án nghiên cứu phòng chống sốt xuất huyết mang tính bền vững.

Kết quả khám chữa bệnh tại phòng khám

Trong 4 năm (2007-2010), Phòng khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện đã khám và điều trị cho trên 50.000 lượt/người, trong đó có gần 10.000 bệnh nhân sán lá gan lớn, còn lại là các bệnh k‎ý sinh trùng khác như giun đũa chó, giun móc, sán lá gan nhỏ và xét nghiệm chẩn đoán các bệnh thông thường.

Từ chất lượng phục vụ của phòng khám ngày một tốt hơn, xét nghiệm, chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả được người bệnh và nhân dân tín nhiệm, gây được tiếng vang và thương hiệu trên cả nước.nên lượng bênh nhân đến khám và điều trị ngày càng cao lượt người năm 2010 tăng 27 lần so với năm 2007; nên Bộ Y tế đã quyết định tăng số giường lưu tại Phòng khám lên 50 giường, tạo điều kiện cho công tác khám chữa bệnh chuyên ngành phục vụ nhân dân rộng rãi hơn.

Kết quả nghiên cứu khoa học và truyền thông giáo dục sức khỏe

Trong 4 năm qua Viện đã triển khai thưc hiện 10 đề tài NCKH cấp Bộ, 40 đề tài cấp cơ sở và 10 đề tài hợp tác quốc tế về các lĩnh vực chuyên ngành được Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Y tế và Viện đánh giá cao với 80% số đề tài đạt khá trở lên và được ứng dụng vào thực tế có hiệu quả, góp phần tích cực giảm mắc, giảm tỷ lệ tử vong, giảm áp lực bệnh nhân cho các tuyến y tế cơ sở. Bên cạnh đó, Viện còn là một trong những đơn vị hàng đầu thuộc Bộ Y tế ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin y tế, đặc biệt là phần mềm phòng chống sốt rét (MMS) dự báo sớm tình hình dịch bệnh và Trang tin điện tử (Website) với trên 6.300.000 lượt người truy cập chuyển tải kịp thời các thông tin quan trọng về phòng chống dịch bệnh trong nước và quốc tế cũng như chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế.

Về truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, Viện đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng sốt rét lưu hành biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, từng bước thay đổi tập quán sinh hoạt để phòng tránh dịch bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm địa phương, như “Hội thi phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc thiểu số”, “Giao lưu trực tuyến trên truyền hình về bệnh sốt rét và sán lá gan lớn” hoặc lễ phát động “Ngày sốt rét thế giới25-4” với sự tham gia của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng trung ương & địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Kết quả thực hiện cuộc vận động gắn liền với quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành y tế

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Viện đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Quy chế và kế hoạch chương trình hành động gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế; tổ chức cho cán bộ viên chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành y tế, giữ gìn đạo đức, lối sống và y đức;.mỗi quý phân công đ/c lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo và báo cáo sơ kết, đánh giá về những việc làm được, chưa làm được nhằm phát huy những mặt tích cực trong phong trào thi đua; nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân.

Sau mỗi năm thực hiện (2007-2009), Ban Chỉ đạo đều tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện cuộc vận động trong những năm đến được hiệu quả hơn. Đánh giá kết quả thực hiện sau 3 năm hầu hết cán bộ, đảng viên và học sinh có những chuyển biến tích cực về nhận thức tầm quan trọng, giá trị to lớn của tư tưởng; nâng cao y đức, đạo đức, lối sống, tạo không khí cơ quan đầm ấm, dân chủ và đoàn kết, hoạt động chuyên môn mang lại hiệu quả cao, tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; cán bộ, viên chức và học sinh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là xuất hiện 04 tấm gương điển hình được Đảng ủy khen thưởng động viên kịp thời, 01 cá nhân và 01 tập thể Chi bộ tiêu biểu được Đảng ủy Dân Chính Đảng khen trong năm 2009.

Gắn liền việc thực hiện cuộc vận động với xây dựng, phát triển đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất và phát triển các dịch vụ khoa học kỹ thuật

Về xây dựng và phát triển đơn vị với phương châm phát triển nguồn nhân lực đi đôi với chiến lược phát triển đơn vị, Viện đã chú trọng đào tạo 02 tiến sĩ, 15 thạc sĩ, 21 đại học, 01 cao cấp và 03 trung cấp lý luận chính trị, 26 quản lý nhà nước; tổ chức các lớp học Anh ngữ trình độ B, C và nâng cao, lớp tin học trình độ B và cử nhiều cán bộ đi tham quan học tập nước ngoài nhằm giúp cho cán bộ có điều kiện nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và khoa học. Tổ chức hội nghị CBVC sơ, tổng kết, triển khai kế hoạch và kýkết giao ước thi đua hàng năm nhằm đánh giá các chỉ tiêu đạt và chưa đạt, tháo gỡ khó khăn, khắc phục kịp thời những tồn tại. Về tổ chức phát triển thêm phòng Quản lý khoa học, phòng Hợp tác quốc tế, Phòng khám bệnh chuyên ngành, Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật. Về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động đã triển khai thực hiện theo Nghị định số 43 CP (2007-2009) và Nghị định 115CP (2010). Về cơ sở vật chất, kỹ thuật đã trang bị, mua sắm thêm trang thiết bị kỹ thuật cao như sinh hóa-huyết học, sinh học phân tử, hệ thống ELISA, điện di protein, thiết bị nuôi cấy KST, Sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp, RetimsPCR, máy quang phổ UV/VIS và một số thiết bị chuyên dụng, làm nền tảng cho việc đi sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản như điện di, di truyền, sinh học phân tử, miễn dịch học, sinh hóa-huyết học, dược động học, nuôi cấy ký sinh trùng sốt rét...phục vụ cho công tác nghiên cứu, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh cho nhân dân trong vùng. Về cơ sở vạt chất cải tạo, nâng cấp 600m2 khu labo nghiên cứu nhà 3 tầng, 1000m2 khuôn viên và 400m2 nhà làm việc đội nghiên cứu sốt rét Vân Canh, 13.500m2 khuôn viên và 1000m2 kho bảo quản thuốc, hóa chất PCSR, đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng Viện tại địa điểm mới đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Viện đã triển khai thực hiện trong đơn vị bước đầu đạt được nhiều kết quả thiết thực như tiết kiệm vật tư tiêu hao hóa chất, dụng cụ chuyên môn; tiết kiệm điện, cắt toàn bộ điện hệ thống máy điều hòa nhiệt độ từ 7h đến 9h 30 phút hàng ngày; tiết kiệm nước, văn phòng phẩm, tiết kiệm cước phí điện thoại (khoán cho đơn vị và cá nhân), tiết kiệm xăng dầu ô tô theo định mức và không điều xe cho các đoàn công tác, họp hội dưới 2 người; tiết kiệm trong đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, tài sản và trong công tác cải tạo, sửa chữa, xây dựng cơ bản bước đầu đạt được nhiều kết quả thiết thực và mang lại nhiều ý nghĩa to lớn về ý thức và tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí của công. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ, tài trợ, viện trợ, nguồn kinh phí các dự án trong nước và quốc tế; công tác quyết toán kinh phí hàng năm đảm bảo nguyên tắc được các đoàn kiểm tra, thẩm định của Bộ Y tế đánh giá sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích.

Về phát triển dịch vụ khoa học kỹ thuật tăng thu, Viện đã tổ chức lại các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân; quầy thuốc tân dược, Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật; mở rộng dịch vụ diệt côn trùng, phòng chống mối mọt, cung ứng và phân phối hóa chất diệt côn trùng; sản xuất hương xua, diệt muỗi và dịch vụ căng tin; phát triển các đề tài/dự án hợp tác quốc tế góp phần tăng nguồn thu bổ sung ngân sách hoạt động chuyên môn và tăng thu nhập hàng quý cho cán bộ viên chức xấp xỉ 50% tiền lương/người từ 0,2 (2006) lên 0,8 lần tiền lương (2010), giải quyết được khó khăn trước mắt và tạo động lực thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đặc biệt làBác sĩ.

Gắn liền cuộc vận động với việc nhân rộng điển hình tiên tiến

Các chương trình hành động thiết thực của cuộc vận động đã mang lại hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực hoạt động, tại thực địa đội ngũ cán bộ viên chức Viện đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên có mặt ở những vùng xa xôi hẻo lánh hàng tháng liền để nghien cứu biện pháp điều trị gắn liền với khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số, lấy thân mình làm mồi cho muỗi đốt để nghiên cứu thử nghiệm biện pháp diệt côn trùng truyền bệnh; tại labo các cán bộ khoa học Viện luôn cần mẫn với các thử nghiệm nghiên cứu cơ bản kỹ thuật cao về miễn dịch học, sinh học phân tử, điện di, di truyền sinh học, nuôi cấy ký sinh trùng sốt rét, nuôi muỗi sốt rét…để làm cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả.

Kết quả cuộc vận động đã nhân rộng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến, nhiều tổ đội đã được công nhận tổ đội lao động XHCN (khoa Ký sinh trùng, khoa Nghiên cứu lâm sàng & điều trị, khoa Dịch tễ, khoa Côn trùng), nhiều cán bộ viên chức được bình bầu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ nhiều năm liên tục (TS. Triệu Nguyên Trung, TS. Nguyễn Văn Chương, TS. Hồ Văn Hoàng, Ths. Lê Ngọc Linh, Ths. Nguyễn Văn Trung); kết quả xét duyệt thi đua hàng năm 92-95% số cán bộ viên chứcvà 100% khoa, phòng đạtdanh hiệu lao động tiên tiến; đặc biệt trong đợt xét duyệt phong trào thi đua yêu nước (2006-2010) có 8 tập thể và 18 cac nhân đạt điển hình tiên tiến xuất sắc, trong đó 8 tập thể và 8 các nhân điển hình được đề nghị Bộ Y tế khen thưởng.

Qua đánh giá kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 1 tập thể Chi bộ khối Dịch tễ-Ký sinh trùng đã được đề nghị điển hình tiên tiến, 1 cá nhân được đề nghị điển hình 4 năm thực hiện cuộc vận động là PGS.TS. Triệu Nguyên Trung-Viện trưởng-Phó Bí thư Đảng ủy và 3 cá nhân được đề nghị điển hình tiên tiến trong năm 2010 là TS. Hồ Văn Hoàng-Phó Viện trưởng, Ths.BS. Nguyễn Văn Trung-Trưởng khoa Đào tạo và CN. Nguyễn Tấn Thoa-Tổ trưởng tổ Ký sinh trùng-Khoa Nghiên cứu Lâm sàng & điều trị; trong đó PGS.TS. Triệu Nguyên Trung đã được báo cáo điển hình tiên tiến tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Dân chính Đảng tỉnh Bình Định tổ chức năm 2008.

Nhận xét đánh giá chung

Mặt tích cực

Sau 04 năm triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đáp ứng được tình cảm và lòng mong đợi, nhiều ý kiến tâm huyết nói lên sự kỳ vọng vào kết quả của cuộc vận động này, tạo được niềm tin trong toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học sinh trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Cán bộ viên chức, đảng viên và học sinh được nghiên cứu và học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có chuyển biến sâu sắc về nhận thức tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đồng thời nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng về nghề nghiệp, y đức và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần rèn luyện, phấn đấu vượt khó, vượt khổ của cán bộ viên chức, học sinh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương Anh hùng liệt sĩ Giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ; Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Bước đầu đ xuất hiện những cán bộ, viên chức điển hình gương mẫu thể hiện y đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử tinh thần tận tụy phục nhân dân, phục vụ người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về PCSR, giảm mắc, giảm tử vong do sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở và hợp tác quốc tế năm 2007- 2010.

Hiệu quả công tác có nhiều chuyển biến tích cực, tư tưởng cán bộ viên chức ổn định, tinh thần làm việc xốc nổi, không khí cơ quan đầm ấm, dân chủ và đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, công tác tổ chức ổn định củng cố, chính sách thu hút (bác sĩ) được triển khai, đào tạo nhân lực được chú trọng, phát triển dịch vụ tăng thu, thành lập các Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật, Quy hoạch phát triển Viện đến năm 2020. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu có kết quả, ý thức thực hành tiết kiệm là quốc sách không những của cán bộ lãnh đạo mà còn ý nghĩa thiết thực đối với cá nhân mỗi cán bộ viên chức nhằm hạn chế bớt những khó khăn trước mắt và tạo thêm thu nhập cho đơn vị, cán bộ viên chức trước những diễn biến phức tạp của suy thoái kinh tế thế giới.

Thông qua cuộc vận động mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn hơn về đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện đạo đước cách mạng. Phát huy vai trò người đảng viên, thực hiện tốt công tác phê bình, tự phê bình trong Đảng.

Một số hạn chế tồn tại

-
Phương thức truyền đạt các nội dung chuyên đề tại các Chi bộ chưa sâu và báo cáo viên còn thiếu kinh nghiệm truyền đạt; các khoa/phòng hướng dẫn thảo luận chưa sâu, còn mang tính hình thức; một số cán bộ viên chức, đảng viên viết thu hoạch còn chung chung chưa gắn liền với nhiệm vụ của mình.
-Một số Chi bộ chưa thường xuyên đưa nội dung hoặc mẫu chuyện của Bác vào kể trong sinh hoạt Chi bộ; sự phối hợp, lồng ghép cuộc vận động với phong trào thi đua chưa được tốt, chưa mang tính, rộng khắp và gắn với nhiệm vụ chính trị của cá nhân, bộ hận.     
-Công tác tuyên truyền chưa phong phú, đôi lúc còn nặng về chuyên môn; một số ít đảng viên, cán bộ viên chức, học sinh chưa thường xuyên rèn luyện, phấn đấu học tập và chưa gương mẫu thực hiện cuộc vận động nên chậm chuyển biến hoặc thực hiện cuộc vận động mang tính đối phó.
-Một số cán bộ viên chức, đảng viên thường xuyên đi công tác lưu động dài ngày nên không có điều kiện tham gia học tập các chuyên đề, không viết thu hoạch và chưa có bản đăng ký thực hiện cuộc vận động.

Một số nhiệm vụ chủ yếu để tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong thời gian đến

Sau khi tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy và Ban Chỉ đạo Viện vẫn chủ động có kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như bài học kinh nghiệm đã rút ra

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cho toàn thể CBVC và học sinh nhận thức sâu sắc về các nội dung và giá trị tinh thần to lớn đối với từng cá nhân và tập thể. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện và tạo được các hành động cụ thể, thiết thực trong công tác và nâng cao đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, chính trị, tư tưởng, lối sống hình thức thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, kéo bè kéo cánh. Vi phạm y đức nghề nghiệp và tệ nạn xã hôi khác. Thực hiện tốt và nghiêm túc quy tắc ứng xử của các bộ viên chức ngành y tế và các quy định về tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.

Gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua lao động, học tập và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở trên cơ sở thực hiện tốt các quy chế, chương trình hành động khác trong đơn vị và coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá trong chấm điểm thi đua cá nhân hàng năm, cũng như bình bầu A,B,C về thu nhập tăng thêm của CBVC hàng quý.

Đăng ký thi đua và cam kết thực hiện chức trách CBVC, tổ chức sơ kết, tông kết có đánh giá, nhận xét và khen thưởng kịp thời cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bí thư Đảng ủy và Thủ trưởng đơn vị phải đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thiết thực, coi đây là yêu cầu quan trọng để tạo ra các phòng trào sâu rộng và là cơ sở để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị nhà nước giao.

Chi bộ và các đoàn thể quần chúng mỗi kỳ sinh hoạt đưa từ một đến hai mẫu chuyện kể về Bác Hồ để trao đổi, thảo luận và liên hệ với tình hình thực tế liên quan đến đơn vị, cá nhân trong đơn vị.

Ủy ban kiểm tra Đảng tổ chức giám sát, kiểm tra Chi bộ và đảng viên về thực hiện cuộc vận động, chấp hành điều lệ Đảng, chấp hành 19 điều Đảng viên không được làm, về đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

Ngày 04/01/2011
PGS.TS. Triệu Nguyên Trung  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích