Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 4 8 9 9 0
Số người đang truy cập
2 7 2
 Thư viện điện tử Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Tổng hợp các công trình nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị, quản lý ca bệnh viêm da, viêm mi mắt do động vật chân khớp

Viêm da do động vật chân khớp Demodex brevisDemodex folliculorum ở người hiện đang là căn bệnh khá phổ biến và thường gặp trong thực hành lâm sàng bệnh do ký sinh trùng, bệnh da liễu và bệnh lây truyền quan đường tình dục. Bệnh nhân thường được chẩn đoán muộn sau khi đã điều trị nhiều nơi với nhiều bệnh lý khác nhau như nhiễm ký sinh trùng, nhiễm vi nấm, dị ứng mỹ phẩm, dị ứng chất ăn mòn, viêm da cơ địa, trứng cá đỏ, viêm da dầu, viêm da cơ địa,…sau đó mới nhận ra là viêm da do Demodex spp.

Nhằm chia sẻ thông tin chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, chúng tôi xin chia sẻ các công trình nghiên cứu đã được công bố trên y văn trong thời gian vừa qua về lịch sử phát hiện, dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị và quản lý ca bệnh trên toàn cầu để các đồng nghiệp cũng đọc.

1.Spickett SG. Studies o­n Demodex follicilorum Simon (1842). Life history. Parasitology 1961;51:181-92.

2.Ayres S Jr, Ayres S 3rd. Demodectic eruptions (demodicidosis) in the human 30 years' experience with 2 commonly unrecognized entities: Pityriasis folliculorum (Demodex) and acne rosacea (Demodex type). Arch Dermatol 1961;83:816-27

3.Bunyaratavej S, Rujitharanawong C, Kasemsarn P, Boonchai W, Muanprasert C, Matthapan L, Leeyaphan C. Skin scrapings versus standardized skin surface biopsy to detect Demodex mites in patients with facial erythema of uncertain cause: A comparative study. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2016;82:519-522

4.Erbagci Z, Ozgöztasi O. The significance of Demodex folliculorum density in rosacea. Int J Dermatol 1998;37:421-5.

5.Bikowski JB, Del Rosso JQ. Demodex dermatitis: A retrospective analysis of clinical diagnosis and successful treatment with topical crotamiton. J Clin Aesthet Dermatol 2009;2:20-5.

6.Marks R, Dawber RP. Skin surface biopsy: An improved technique for the examination of the horny layer. Br J Dermatol 1971;84:117-23.

7.Kligman AM, Christensen MS. Demodex folliculorum: Requirements for understanding its role in human skin disease. J Invest Dermatol 2011;131:8-10.

8.Sabhanond V, Korkij W, Kraivichian K. Prevalence of Demodex species o­n the face of people who attending King Chulalongkorn Memorial Hospital for routine check up. Thai J Dermatol 2010;26:85-94.

9.Askin U, Seçkin D. Comparison of the two techniques for measurement of the density of Demodex folliculorum: Standardized skin surface biopsy and direct microscopic examination. Br J Dermatol 2010;162:1124-6.

10.Owen Richard (1843). "Lecture XIX. Arachnida". Lectures o­n Comparative Anatomy. London: Longman, Brown, Green, and Longmans. p. 252.

11.Yong, Ed (2012). "Everything you never wanted to know about the mites that eat, crawl, and have sex o­n your face". Rocket Science. Discover. Retrieved April 24, 2013.

12."Demodex". Medical Dictionary (medicine.academic.ru).

13.Rufli, T.; Mumcuoglu, Y. (1981). "The hair follicle mites Demodex folliculorum and Demodex brevis: biology and medical importance. A review". Dermatologica. 162 (1): 1–11.

14.Rush, Aisha (2000). "Demodex folliculorum". Animal Diversity Web. University of Michigan. Retrieved 2 April 2015.

15.Sengbusch, H. G.; Hauswirth, J. W. (1986). "Prevalence of hair follicle mites, Demodex folliculorum and D. brevis (Acari: Demodicidae), in a selected human population in western New York, USA". Journal of Medical Entomology. 23 (4): 384–388.

16.Thoemmes, Megan S.; Fergus, Daniel J.; Urban, Julie; Trautwein, Michelle; Dunn, Robert R.; Kolokotronis, Sergios-Orestis (2014). "Ubiquity and diversity of human-associated Demodex mites". PLoS o­nE. 9 (8): e106265.

17.Marcinowska, Z; Kosik-Bogacka, D; Lanocha-Arendarczyk, N; Czepita, D; Lanocha, A (2015). "[Demodex folliculorum and demodex brevis]". Pomeranian journal of life sciences. 61 (1): 108-14.

18.Lindsey, Kristina; Matsumara, Sueko; Hatel, Elham; Akpek, Esen K. (2012). "Interventions for chronic blepharitis". Cochrane Database of Systematic Reviews. 5: CD00556.

19.Liu, Jingbo; Sheha, Hosam; Tseng, Scheffer C. G. (2010). "Pathogenic role of Demodex mites in blepharitis". Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology. 10 (5): 505–510.


Hình 1

20.Zhao, Ya-e; Peng, Yan; Wang, Xiang-lan; Wu, Li-ping; Wang, Mei; Yan, Hu-ling; Xiao, Sheng-xiang (2011). "Facial dermatosis associated with Demodex: a case-control study". Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 12 (8): 1008–1015.

21.Zhao, Ya-e; Hu, Li; Wu, Li-ping; Ma, Jun-xian (2012). "A meta-analysis of association between acne vulgaris and Demodex infestation". Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 13 (3): 192-202.

22."2011-2012 Annual Evidence Update o­n Acne vulgaris" (PDF). University of Nottingham Centre of Evidence Based Dermatology. 2012. p. 10. Retrieved 23 September 2013.

23.MacKenzie, Debora (August 30, 2012). "Rosacea may be caused by mite faeces in your pores". New Scientist. Retrieved August 30, 2012.

24.Jarmuda, Stanisław; O'Reilly, Niamh; Żaba, Ryszard; Jakubowicz, Oliwia; Szkaradkiewicz, Andrzej; Kavanagh, Kevin (2012). "The potential role of Demodex folliculorum mites and bacteria in the induction of rosacea". Journal of Medical Microbiology. 61: 1504–10.

25.Urquhart, G. M. (1996). Veterinary Parasitology (2nd ed.). Blackwell Publishing. ISBN 0-632-04051-3.

26.Raszeja-Kotelba B, Jenerowicz D, Izdebska JN, Bowszyc-Dmochowska M, Tomczak M, Dembińska M. Some aspects of the skin infestation by Demodex folliculorum. Wiad Parazyt. 2004;50:41–54. [PubMed]

27.Nutting WB, Green AC. Pathogenesis associated with hair follicle mites (Demodex spp.) in Australian Aborigines. Br J Dermatol. 1976;94:307–12. [PubMed]

28.Lacey N, Kavanagh K, Tseng SC. Under the lash: Demodex mites in human diseases. Biochem (Lond) 2009;31:2–6. [PMC free article] [PubMed]

29.Desch C, Nutting WB. Demodex folliculorum (Simon) and D. brevis Akbulatova of man: redescription and reevaluation. J Parasitol. 1972;58:169–77. [PubMed]


Hình 2

30.Rojas M, Riazzo C, Callejón R, Guevara D, Cutillas C. Morphobiometrical and molecular study of two populations of Demodex folliculorum from humans. Parasitol Res. 2012;110:227–33. [PubMed]

31.Liu J, Sheha H, Tseng SC. Pathogenic role of Demodex mites in blepharitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010;10:505–10. [PMC free article] [PubMed]

32.Filho PA, Hazarbassanov RM, Grisolia AB, Pazos HB, Kaiserman I, Gomes JÁ. The efficacy of oral ivermectin for the treatment of chronic blepharitis in patients tested positive for Demodex spp. Br J Ophthalmol. 2011;95:893–5. [PubMed]

33.Hsu CK, Hsu MM, Lee JY. Demodicosis: a clinicopathological study. J Am Acad Dermatol. 2009;60:453–62. [PubMed]

34.Elston DM. Demodex mites: facts and controversies. Clin Dermatol. 2010;28:502–4. [PubMed]

35.Kemal M, Sümer Z, Toker MI, Erdoğan H, Topalkara A, Akbulut M. The prevalence of Demodex folliculorum in blepharitis patients and the normal population. Ophthalmic Epidemiol. 2005;12:287–90. [PubMed]

36.Cielecka D, Salamatin R, Garbacewicz A. Usage of the Hoyer's medium for diagnostics and morphological studies of some parasites. Wiad Parazytol. 2009;55:265–70. [PubMed]

37.Witmanowski H, Lewandowicz E, Sobieszek D, et al. Evaluation of surgical treatment of rhinophyma with tangential shear of the lesion. Postep Derm Alergol. 2012;29:411–6.

38.Dominey A, Rosen T, Tschen J. Papulonodular demodicidosis associated with acquired immunodeficiency syndrome. J Am Acad Dermatol. 1989;20:197-201. [PubMed]

39.Raju VK, Raju LV, Kheirkhah A. Demodex blepharitis. Ophthalmology. 2012;119:200. [PubMed]

40.Czepita D, Kuźna-Grygiel W, Kosik-Bogacka D. Investigations o­n the occurrence as well as the role of Demodex folliculorum and Demodex brevis in the pathogenesis of blepharitis. Klin Oczna. 2005;107:80-2. [PubMed]

41.Lee SH, Chun YS, Kim JH, Kim ES, Kim JC. The relationship between Demodex and ocular discomfort. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51:2906–11. [PubMed]


Hình 3

42.Dhingra KK, Saroha V, Gupta P, Khurana N. Demodex-associated dermatologic conditions: A coincidence or an etiological correlate. Review with a report of a rare case of sebaceous adenoma. Pathol Res Pract. 2009;205:423-6.

43.Clyti E, Sayavong K, Chanthavisouk K. Demodecidosis in a patient infected by HIV: successful treatment with ivermectin. Ann Dermatol Venereol. 2005;132:459–61.

44.Sarro RA, Hong JJ, Elgart ML. An unusual demodicidosis manifestation in a patient with AIDS. J Am Acad Dermatol. 1998;38:120–1.

45.Wesolowska M, Knysz B, Reich A, Blazejewska D, Czarnecki M, Gladysz A, Pozowski A, Misiuk-Hojlo M. Prevalence of Demodex spp. in eyelash follicles in different populations. Arch Med Sci. 2014 May 12;10(2):319-24.

46.Rodríguez AE, Ferrer C, Alió JL. [Chronic blepharitis and Demodex]. Arch Soc Esp Oftalmol. 2005 Nov;80(11):635-42. Spanish.

47.López-Ponce D, Zuazo F, Cartes C, Salinas-Toro D, Pérez-Valenzuela C, Valenzuela F, Traipe-Castro L, López-Solís RO. High prevalence of Demodex spp. infestation among patients with posterior blepharitis: correlation with age and cylindrical dandruff. Arch Soc Esp Oftalmol. 2017 Sep;92(9):412-418.

48.Ozçelik S, Sümer Z, Değerli S, Ozyazici G, Hayta SB, Akyol M, Candan F. [The incidence of Demodex folliculorum in patients with chronic kidney deficiency]. Turkiye Parazitol Derg. 2007;31(1):66-8. Turkish.

49.Mongi F, Laconte L, Casero RD. [Demodex genus: colonizing parasites of healthy people or mites associated with ocular pathology?] Rev Argent Microbiol. 2018 Feb 6. pii: S0325-7541(17)30179-7.

50.Tarkowski W, Moneta-Wielgoś J, Młocicki D. Demodex sp. as a Potential Cause of the Abandonment of Soft Contact Lenses by Their Existing Users.Biomed Res Int. 2015;2015:259109.


Hình 4

51.Kasetsuwan N, Kositphipat K, Busayarat M, Threekhan P, Preativatanyou K, Phumee A, Siriyasatien P. Prevalence of ocular demodicosis among patients at Tertiary Care Center, Bangkok, Thailand. Int J Ophthalmol. 2017 Jan 18;10(1):122-127.

52.Rivera N, Molina P, Torres A. Measurement of the index of infection by Demodex spp in patients with chronic blepharitis and in patients without other ocular diseases]. Rev Chilena Infectol. 2013 Oct;30(5):494-501.

53.Kabataş N, Doğan AŞ, Kabataş EU, Acar M, Biçer T, Gürdal C. The Effect of Demodex Infestation o­n Blepharitis and the Ocular Symptoms. Eye Contact Lens. 2017 Jan;43(1):64-67.

54.Tarkowski W, Moneta-Wielgoś J, Młocicki D. Do Demodex mites play a role in pterygium development? Med Hypotheses. 2017 Jan;98:6-10.

55.Kosik-Bogacka DI, Łanocha N, Łanocha A, Czepita D, Grobelny A, Zdziarska B, Kalisińska E. Demodex folliculorum and Demodex brevis in healthy and immunocompromised patients. Ophthalmic Epidemiol. 2013 Jun;20(3):159-63.

56.Czepita D, Kuźna-Grygiel W, Kosik-Bogacka D. Investigations o­n the occurrence as well as the role of Demodex follicuforum and Demodex brevis in the pathogensis of blepharitis. Klin Oczna. 2005;107(1-3):80-2. Polish.

57.Türk M, Oztürk I, Sener AG, Küçükbay S, Afşar I, Maden A. Comparison of incidence of Demodex folliculorum o­n the eyelash follicule in normal people and blepharitis patients. Turkiye Parazitol Derg. 2007;31(4):296-7.

58.Liu J, Sheha H, Tseng SC. Pathogenic role of Demodex mites in blepharitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010 Oct;10(5):505-10.

59.Randon M, Liang H, El Hamdaoui M, Tahiri R, Batellier L, Denoyer A, Labbé A, Baudouin C. In vivo confocal microscopy as a novel and reliable tool for the diagnosis of Demodex eyelid infestation. Br J Ophthalmol. 2015 Mar;99(3):336-41.

60.Galvis-Ramírez V, Tello-Hernández A, Álvarez-Osorio L, Rey-Serrano JJ. The prevalence of Demodex folliculorum infection in patients attending a general ophthalmological consultation]. Rev Salud Publica (Bogota). 2011 Dec;13(6):990-7. Spanish.

61.Bhandari V, Reddy JK. Blepharitis: always remember demodex. Middle East Afr J Ophthalmol. 2014 Oct-Dec;21(4):317-20.

62.Szkaradkiewicz A, Chudzicka-Strugała I, Karpiński TM, Goślińska-Pawłowska O, Tułecka T, Chudzicki W, Szkaradkiewicz AK, Zaba R. Bacillus oleronius and Demodex mite infestation in patients with chronic blepharitis. Clin Microbiol Infect. 2012 Oct;18(10):1020-5.


Hình 5

63.Nicholls SG, Oakley CL, Tan A, Vote BJ. Demodex species in human ocular disease: new clinicopathological aspects. Int Ophthalmol. 2017 Feb;37(1):303-312.

64.Kemal M, Sümer Z, Toker MI, Erdoğan H, Topalkara A, Akbulut M. The Prevalence of Demodex folliculorum in blepharitis patients and the normal population. Ophthalmic Epidemiol. 2005 Aug;12(4):287-90.

65.Enginyurt O, Karaman U, Cetin F, Ozer A. The Prevalence of Demodex Species and Its Relationship With the Metabolic Syndrome in Women of Malatya Province, Turkey. Jundishapur J Microbiol. 2015 Oct 28;8(10):e24322.

66.Laspina F, Samudio M, Arrúa M, Sanabria R, Fariña N, Carpinelli L, Cibils D, Mino de Kaspar H. Demodex spp in chronic blepharitis patients. Rev Chilena Infectol. 2015 Feb;32(1):37-42.

67.Ozer A, Karaman U, Degerli S, Colak C, Karadan M, Karci E. Investigation of Demodex Spp. prevalence among managers and workers of health hazard bearing and sanitary establishment. J Formos Med Assoc. 2012 Jan;111(1):30-3.

68.Yamashita LS, Cariello AJ, Geha NM, Yu MC, Hofling-Lima AL. Demodex folliculorum o­n the eyelash follicle of diabetic patients. Arq Bras Oftalmol. 2011 Nov-Dec;74(6):422-4.

69.Kheirkhah A, Casas V, Li W, Raju VK, Tseng SC. Corneal manifestations of ocular demodex infestation. Am J Ophthalmol. 2007 May;143(5):743-749. Epub 2007 Mar 21.

70.Sędzikowska A, Osęka M, Grytner-Zięcina B. Ocular symptoms reported by patients infested with Demodex mites. Acta Parasitol. 2016 Dec 1;61(4):808-814.

71.Cheng AM, Sheha H, Tseng SC. Recent advances o­n ocular Demodex infestation. Curr Opin Ophthalmol. 2015 Jul;26(4):295-300.

72.Hu Y, Yang T, Xin JM, Luo HY. Acaricidal activities of the water extract of Xiushan Sea mud against human demodex mites]. Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2011 Aug;29(4):258-63. Chinese.


Hình 6

73.Czepita D, Kuźna-Grygiel W, Kosik-Bogacka D. Demodex as an etiological factor in chronic blepharitis]. Klin Oczna. 2005;107(10-12):722-4. Review. Polish.

74.Sędzikowska A, Osęka M, Skopiński P. The impact of age, sex, blepharitis, rosacea and rheumatoid arthritis o­n Demodex mite infection. Arch Med Sci. 2018 Mar;14(2):353-356.

75.Sönmez ÖU, Yalçın ZG, Karakeçe E, Çiftci İH, Erdem T. Associations between Demodex species infestation and various types of cancer. Acta Parasitol. 2013 Dec;58(4):551-5.

76.Salem DA, El-Shazly A, Nabih N, El-Bayoumy Y, Saleh S. Evaluation of the efficacy of oral ivermectin in comparison with ivermectin-metronidazole combined therapy in the treatment of ocular and skin lesions of Demodex folliculorum. Int J Infect Dis. 2013 May;17(5):e343-7.

77.Yücel A, Yilmaz M. Investigation of the prevalance of Demodex folliculorum and Demodex brevis in rosacea patients. Turkiye Parazitol Derg. 2013;37(3):195-8.

78.Li J, O'Reilly N, Sheha H, Katz R, Raju VK, Kavanagh K, Tseng SC. Correlation between ocular Demodex infestation and serum immunoreactivity to Bacillus proteins in patients with Facial rosacea. Ophthalmology. 2010 May;117(5):870-877.e1.

79.Luo X, Li J, Chen C, Tseng S, Liang L. Ocular Demodicosis as a Potential Cause of Ocular Surface Inflammation. Cornea. 2017 Nov;36 Suppl 1:S9-S14.

80.Horváth A, Neubrandt DM, Ghidán Á, Nagy K. Risk factors and prevalence of Demodex mites in young adults. Acta Microbiol Immunol Hung. 2011 Jun;58(2):145-55.

81.Gunnarsdottir S, Kristmundsson A, Freeman MA, Bjornsson OM, Zoega GM. Demodex folliculorum a hidden cause of blepharitis]. Laeknabladid. 2016 May;102(5):231-5.

82.Humiczewska M. [Demodex folliculorum and Demodex brevis (Acarida) as the factors of chronic marginal blepharitis]. Wiad Parazytol. 1991;37(1):127-30. Polish.

83.Liang L, Ding X, Tseng SC. High prevalence of demodex brevis infestation in chalazia. Am J Ophthalmol. 2014 Feb;157(2):342-348.e1.

84.Nicholls SG, Oakley CL, Tan A, Vote BJ. Demodex treatment in external ocular disease: the outcomes of a Tasmanian case series. Int Ophthalmol. 2016 Oct;36(5):691-6.

85.Alver O, Kıvanç SA, Akova Budak B, Tüzemen NÜ, Ener B, Özmen AT. A Clinical Scoring System for Diagnosis of Ocular Demodicosis. Med Sci Monit. 2017 Dec 10;23:5862-5869.

86.Olt S, Yalçın GG, Uysal OS, Karakeçe E, Ciftci IH. Demodex spp. Infestation in a breast-cancer patient: A case report. Niger Med J. 2013 Sep;54(5):349-50.

87.Murphy O, O'Dwyer V, Lloyd-McKernan A. The efficacy of tea tree face wash, 1, 2-Octanediol and microblepharoexfoliation in treating Demodex folliculorum blepharitis. Cont Lens Anterior Eye. 2018 Feb;41(1):77-82.

88.Jalbert I, Rejab S. Increased numbers of Demodex in contact lens wearers. Optom Vis Sci. 2015 Jun;92(6):671-8.

89.Chen D, Li R, Liu XW, Li Y. [Prevalence and treatment effects of Demodex species in eyelash follicles in patients with meibomian gland dysfunction]. Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2017 Mar 11;53(3):193-197. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2017.03.009. Chinese.

90.Sun J, Gui X, He J, Liu HM, Yu HY, Xia CY, Xu Y. [The relationship between infestation of Demodex folliculorum and epidermal neoplasm o­n face]. Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Dec 30;23(6):428-31. Chinese.

91.Gao YY, Di Pascuale MA, Li W, Liu DT, Baradaran-Rafii A, Elizondo A, Kawakita T, Raju VK, Tseng SC. High prevalence of Demodex in eyelashes with cylindrical dandruff. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005 Sep;46(9):3089-94.

92.Litwin D, Chen W, Dzika E, Korycińska J. Human Permanent Ectoparasites; Recent Advances o­n Biology and Clinical Significance of Demodex Mites: Narrative Review Article. Iran J Parasitol. 2017 Jan-Mar;12(1):12-21. Review.

93.Kheirkhah A, Blanco G, Casas V, Tseng SC. Fluorescein dye improves microscopicevaluation and counting of demodex in blepharitis with cylindrical dandruff. Cornea. 2007 Jul;26(6):697-700.


Hình 8

94.Vargas-Arzola J, Reyes-Velasco L, Segura-Salvador A, Márquez-Navarro A, Díaz-Chiguer DL, Nogueda-Torres B. Prevalence of Demodex mites in eyelashes among people of Oaxaca, Mexico. Acta Microbiol Immunol Hung. 2012 Jun;59(2):257-62.

95.Lee SH, Chun YS, Kim JH, Kim ES, Kim JC. The relationship between demodex and ocular discomfort. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Jun;51(6):2906-11.

96.Karaman Ü, Kolören Z, Enginyurt Ö, Özer A. The epidemiology of demodex mites at the college students living in dormitories in the city of Ordu]. Turkiye Parazitol Derg. 2014;38(3):166-71. doi: 10.5152/tpd.2014.3517. Turkish.

97.Tehrani S, Tizmaghz A, Shabestanipour G. The Demodex mites and their relation with seborrheic and atopic Dermatitis. Asian Pac J Trop Med. 2014 Sep;7S1:S82-4.

98.Kuźna-Grygiel W, Kosik-Bogacka D, Czepita D, Sambor I. Symptomatic and asymptomatic infections of Demodex spp. in eye lashes of patients of different age groups]. Wiad Parazytol. 2004;50(1):55-61. Polish.

99.Huismans H. Demodex folliculorum. Klin Monbl Augenheilkd. 1988 Sep;193(3):304-6. German.

100.Koo H, Kim TH, Kim KW, Wee SW, Chun YS, Kim JC. Ocular surface discomfort and Demodex: effect of tea tree oil eyelid scrub in Demodex blepharitis. J Korean Med Sci. 2012 Dec;27(12):1574-9.

101.Kamoun B, Fourati M, Feki J, Mlik M, Karray F, Trigui A, Ellouze S, Hammami B, Chaabouni M, Ayadi A. [Blepharitis due to Demodex: myth or reality?]. J Fr Ophtalmol. 1999 May;22(5):525-7. French.

102.Liang LY, Li J, Liu Y. Diagnostic criteria of demodex blepharitis. Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2017 Sep 11;53(9):648-652. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2017.09.003. Chinese.

103.Kawakita T, Kawashima M, Ibrahim O, Murato D, Tsubota K. Demodex-related marginal blepharitis in Japan. Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 2010 Dec;114(12):1025-9. Japanese.

104.Zeytun E, Tilki E, Doğan S, Mumcuoğlu KY. The effect of skin moisture, pH, and temperature o­n the density of Demodex folliculorum and Demodex brevis (Acari: Demodicidae) in students and staff of the Erzincan University, Turkey. Int J Dermatol. 2017 Jul;56(7):762-766.

105.Hom MM, Mastrota KM, Schachter SE. Demodex. Optom Vis Sci. 2013 Jul;90(7):e198-205. doi: 10.1097/OPX.0b013e3182968c77.

106.Karaman Ü, Kolören Z, Enginyurt Ö, Çolak C. Prevalence of Demodex ectoparasites among humans in Ordu province in Turkey. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2016.

107.Rather PA, Hassan I. Human demodex mite: the versatile mite of dermatological importance. Indian J Dermatol. 2014 Jan;59(1):60-6.

108.Inceboz T, Yaman A, Over L, Ozturk AT, Akisu C. Diagnosis and treatment of demodectic blepharitis. Turkiye Parazitol Derg. 2009;33(1):32-6.

109.Vahedi M, Davis G, Coleman MJ, Garrett BS, Eghrari AO. Smartphone-based Video of Demodex folliculorum In Biopsied Human Eyelash Follicles. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2015 Summer;4(2):36-8.

110.Akilov OE, Mumcuoglu KY. Immune response in demodicosis.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004 Jul;18(4):440-4.

111.Mastrota KM. Method to identify Demodex in the eyelash follicle without epilation. Optom Vis Sci. 2013 Jun;90(6):e172-4. doi: 10.1097/OPX.0b013e318294c2c0.

112.Emre S, Aycan OM, Atambay M, Bilak S, Daldal N, Karincaoglu Y. What is the importance of Demodex folliculorum in Behçet's disease? Turkiye Parazitol Derg. 2009;33(2):158-61.

113.Zhao YE, Guo N, Xun M, Xu JR, Wang M, Wang DL. Sociodemographic characteristics and risk factor analysis of Demodex infestation (Acari: Demodicidae). J Zhejiang Univ Sci B. 2011 Dec;12(12):998-1007. doi: 10.1631/jzus.B1100079.

114.Marcinowska Z, Kosik-Bogacka D, Lanocha-Arendarczyk N, Czepita D, Lanocha A. Demodex folliculorum and demodex brevis]. Pomeranian J Life Sci. 2015;61(1):108-14. Polish.

115.Aylesworth R, Vance JC. Demodex folliculorum and Demodex brevis in cutaneous biopsies. J Am Acad Dermatol. 1982 Nov;7(5):583-9.


Hình 10

116.Martinaud C, Gaillard T, Pons S, Fournier B, Brisou P. Chronic blepharitis: which role for Demodex folliculorum? A case report. Ann Biol Clin (Paris). 2009 Nov-Dec;67(6):701-4. doi: 10.1684/abc.2009.0382. French.

117.Roth AM. Demodex folliculorum in hair follicles of eyelid skin. Ann Ophthalmol. 1979 Jan;11(1):37-40.

118.Liang L, Liu Y, Ding X, Ke H, Chen C, Tseng SCG. Significant correlation between meibomian gland dysfunction and keratitis in young patients with Demodex brevis infestation. Br J Ophthalmol. 2017 Oct 21. pii: bjophthalmol-2017-310302. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-310302. [Epub ahead of print]

119.Clifford CW, Fulk GW. Association of diabetes, lash loss, and Staphylococcus aureus with infestation of eyelids by Demodex folliculorum (Acari: Demodicidae). J Med Entomol. 1990 Jul;27(4):467-70.

120.Kaya S, Selimoglu MA, Kaya OA, Ozgen U. Prevalence of Demodex folliculorum and Demodex brevis in childhood malnutrition and malignancy. Pediatr Int. 2013 Feb;55(1):85-9.

121.Eser A, Erpolat S, Kaygusuz I, Balci H, Kosus A. Investigation of Demodex folliculorum frequency in patients with polycystic ovary syndrome. An Bras Dermatol. 2017 Nov-Dec;92(6):807-810.

122.Gonzalez-Hinojosa D, Jaime-Villalonga A, Aguilar-Montes G, Lammoglia-Ordiales L. Demodex and rosacea: Is there a relationship? Indian J Ophthalmol. 2018 Jan;66(1):36-38.

123.Murphy O, O'Dwyer V, Lloyd-McKernan A. Ocular Demodex folliculorum: prevalence and associated symptoms in an Irish population. Int Ophthalmol. 2018 Jan 29.

124.Norn MS. Incidence of Demodex folliculorum o­n skin of lids and nose. Acta Ophthalmol (Copenh). 1982 Aug;60(4):575-83.


Hình 11

125.Zhao YE, Wu LP, Hu L, Xu JR. Association of blepharitis with Demodex: a meta-analysis. Ophthalmic Epidemiol. 2012 Apr;19(2):95-102.

126.Demmler M, de Kaspar HM, Möhring C, Klauss V. [Blepharitis. Demodex folliculorum, associated pathogen spectrum and specific therapy. Ophthalmologe. 1997 Mar;94(3):191-6. German.

127.Zhao YE, Peng Y, Wang XL, Wu LP, Wang M, Yan HL, Xiao SX. Facial dermatosis associated with Demodex: a case-control study. J Zhejiang Univ Sci B. 2011 Dec;12(12):1008-15.

128.Zhao YE, Guo N, Wu LP. The effect of temperature o­n the viability of Demodex folliculorum and Demodex brevis. Parasitol Res. 2009 Nov;105(6):1623-8.

129.Uyttebroeck W, Nijs I, Maudgal PC, Missotten L. Incidence of Demodex folliculorum o­n the eyelash follicle in normal people and in blepharitis patients. Bull Soc Belge Ophtalmol. 1982;201:83-7.

130.Gerkowicz M, Baltaziak L, Puacz E. Chronic blepharitis caused by mite Demodex folliculorum]. Klin Oczna. 2005;107(4-6):376-8. Polish.

131.Chen W, Plewig G. Human demodicosis: revisit and a proposed classification. Br J Dermatol. 2014 Jun;170(6):1219-25. doi: 10.1111/bjd.12850. Review.

132.Madeira NG, Sogayar MI. The prevalence of Demodex folliculorum and Demodex brevis in a population sample from Botucatu, São Paulo, Brazil]. Rev Soc Bras Med Trop. 1993 Oct-Dec;26(4):221-4. Portuguese.

133.English FP, Nutting WB. Demodicosis of ophthalmic concern. Am J Ophthalmol. 1981 Mar;91(3):362-72.

134.Akilov OE, Kazanceva SV, Vlasova IA. Particular Features of Immune Response after Invasion of Different Species of Human Demodex Mites. Russ J Immunol. 2001 Dec;6(4):399-404.

135.Garbacewicz A, Jaworski J, Grytner-Zięcina B. Demodex mite infestation in patients with and without rheumatoid arthritis. Acta Parasitol. 2012 Mar;57(1):99-100.

136.Anane S, Mokni M, Beltaief O. Rosacea-like demodicidosis and chronic blepharitis]. Ann Dermatol Venereol. 2011 Jan;138(1):30-4.

137.English FP, Zhang GW, McManus DP, Horne FA. The presence of the parasite Demodex folliculorum o­n the skin surface of the eyelid. Aust N Z J Ophthalmol. 1991 Aug;19(3):229-34.

138.Bilal N, Kirişci Ö, Özkaya E. Demodex Species Infestation in Patients with Ear Itching and Its Relationship to Itch Severity. Turkiye Parazitol Derg. 2017 Jun;41(2):87-91.

139.Six RH, Becskei C, Mazaleski MM, Fourie JJ, Mahabir SP, Myers MR, Slootmans N. Efficacy of sarolaner, a novel oral isoxazoline, against two common mite infestations in dogs: Demodex spp.and Otodectes cynotis. Vet Parasitol. 2016 May 30;222:62-6.

140.Anane S, Anane Touzri R, Malouche N, El Aich F, Beltaief O, Zhioua R, Kaouech E, Belhaj S, Kallel K, Jeddi A, Meddeb Ouertani A, Chaker E. Which is the role of parasites and yeasts in the genesis of chronic blepharitis?. Pathol Biol (Paris). 2007 Sep;55(7):323-7. Epub 2007 May 29. French.


Hình 13

141.Tarkowski W, Owczyńska M, Błaszczyk-Tyszka A, Młocicki D. Demodex mites as potential etiological factor in chalazion - a study in Poland. Acta Parasitol. 2015 Dec;60(4):777-83.

142.Georgala S, Katoulis AC, Kylafis GD, Koumantaki-Mathioudaki E, Georgala C, Aroni K. Increased density of Demodex folliculorum and evidence of delayed hypersensitivity reaction in subjects with papulopustular rosacea. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001 Sep;15(5):441-4.

143.Hellerich U, Metzelder M. Incidence of scalp involvement by Demodex folliculorum Simon ectoparasites in a pathologic-anatomic and forensic medicine autopsy sample]. Arch Kriminol. 1994 Sep-Oct;194(3-4):111-8. German.

144.Lacey N, Kavanagh K, Tseng SC. Under the lash: Demodex mites in human diseases. Biochem (Lond). 2009 Aug 1;31(4):2-6.

145.Fulk GW, Murphy B, Robins MD. Pilocarpine gel for the treatment of demodicosis--a case series. Optom Vis Sci. 1996 Dec;73(12):742-5.

146.Gökçe C, Aycan-Kaya Ö, Yula E, Üstün I, Yengil E, Sefil F, Rizaoglu H, Gultepe B, Bayram F. The effect of blood glucose regulation o­n the presence of opportunistic Demodex folliculorum mites in patients with type 2 diabetes mellitus. J Int Med Res. 2013 Oct;41(5):1752-8.

147.Firat PY, Geçıt İ, Depecık F, Karadan M, Karci E, Karaman Ü, Çalik S. Demodex spp. positivity among laboratory staff, kitchen staff, cleaning workers and nurses working in a state hospital. Turkiye Parazitol Derg. 2010;34(4):164-7.

148.Wacker T, Lang GK. Demodex folliculorum: diagnosis and therapy today. Klin Monbl Augenheilkd. 2014 Mar;231(3):241-5.

149.Roihu T, Kariniemi AL. Demodex mites in acne rosacea.J Cutan Pathol. 1998 Nov;25(10):550-2.

150.Hirsch-Hoffmann S, Kaufmann C, Bänninger PB, Thiel MA. Treatment options for demodex blepharitis: patient choice and efficacy. Klin Monbl Augenheilkd. 2015 Apr;232(4):384-7.

151.Kosik-Bogacka DI, Lanocha N, Lanocha A, Czepita D, Grobelny A, Zdziarska B, Kalisinska E.

152.Role of Demodex folliculorum in the pathogenesis of blepharitis. Acta Ophthalmol. 2012 Nov;90(7):e579.

153.Vashisht D, Singh J, Baveja S, Tiwari R, Bhatnagar A. Unilateral Demodicidosis of Face Mimicking Hansens Disease. Dermatol Reports. 2016 Dec 20;8(1):6891.

154.Holzchuh FG, Hida RY, Moscovici BK, Villa Albers MB, Santo RM, Kara-José N, Holzchuh R.

155.Clinical treatment of ocular Demodex folliculorum by systemic ivermectin. Am J Ophthalmol. 2011 Jun;151(6):1030-1034.e1.

156.Ru-Juan Z, Xue-Rong Y, Ying Z, Yi-Ning P, Wen-Ting X, Ting-Ting H, Yan Y, Jin-Hong Z.

157.Investigation o­n Demodex infection status and influencing factors in medical students in Wuhu City. Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2017 Apr 28;29(3):358-362.

158.Guerrero-González GA, Herz-Ruelas ME, Gómez-Flores M, Ocampo-Candiani J. Crusted demodicosis in an immunocompetent pediatric patient. Case Rep Dermatol Med. 2014;2014:458046.

159.Zhao YE, Guo N, Wu LP. Influence of temperature and medium o­n viability of Demodex folliculorum and Demodex brevis (Acari: Demodicidae). Exp Appl Acarol. 2011 Aug;54(4):421-5.

160.Aksu Arıca D, Ozturk Topcu T, Baykal Selçuk L, Yaylı S, Seyman U, Fidan E, Bahadır S, Kavgacı H. Assessment of demodex presence in acne-like rash associated with cetuximab. Cutan Ocul Toxicol. 2017 Sep;36(3):220-223.

161.Nashat MA, Luchins KR, Lepherd ML, Riedel ER, Izdebska JN, Lipman NS. Characterization of Demodex musculi Infestation, Associated Comorbidities, and Topographic Distribution in a Mouse Strain with Defective Adaptive Immunity. Comp Med. 2017 Aug 1;67(4):315-329.

162.Daneshparvar A, Mowlavi G, Mirjalali H, Hajjaran H, Mobedi I, Naddaf SR, Shidfar M, Sadat Makki M. Molecular Characterization and Analysis of 16S Ribosomal DNA in Some Isolates of Demodex folicullorum. Iran J Parasitol. 2017 Apr-Jun;12(2):224-229.

163.Pelletier JS, Capriotti K, Stewart KS, Capriotti JA. Demodex Blepharitis Treated with a Novel Dilute Povidone-Iodine and DMSO System: A Case Report. Ophthalmol Ther. 2017 Dec;6(2):361-366.

164.Kumari P, Nigam R, Singh A, Nakade UP, Sharma A, Garg SK, Singh SK. Demodex canis regulates cholinergic system mediated immunosuppressive pathways in canine demodicosis. Parasitology. 2017 Sep;144(10):1412-1416.

165.Grandi F, Pasternak A, Beserra HE. Digit loss due to Demodex spp. infestation in a dog: clinical and pathological features. Open Vet J. 2013;3(1):53-5. Epub 2013 May 20.

166.Abah ER, Oladigbolu KK, Rafindadi AL, Audu O. Eyelash extension use among female students in a Tertiary Institution in Nigeria: A study of kaduna polytechnic, Kaduna. Niger J Clin Pract. 2017 Dec;20(12):1639-1643.

167.Ngo W, Jones L, Bitton E. Short-Term Comfort Responses Associated With the Use of Eyelid Cleansing Products to Manage Demodex folliculorum. Eye Contact Lens. 2017 Sep 21.

168.Nashat MA, Ricart Arbona RJ, Riedel ER, Francino O, Ferrer L, Luchins KR, Lipman NS. Comparison of Diagnostic Methods and Sampling Sites for the Detection of Demodex musculi. J Am Assoc Lab Anim Sci. 2018 Mar 1;57(2):173-185.

169.Kadri R, Achar A, Tantry TP, Parameshwar D, Kudva A, Hegde S. Mascara induced milphosis, an etiological evaluation. Int J Trichology. 2013 Jul;5(3):144-7.

170.Wiwanitkit S, Wiwanitkit V. Prevalence of Eyelash Demodex among Human Immunodeficiency Virus Infected Patients at Different CD4+ Count Status. Int J Trichology. 2013 Jul;5(3):166.

171.Tatu AL, Cristea VC. Pityriasis Folliculorum of the Back Thoracic Area: Pityrosporum, Keratin Plugs, or Demodex Involved? J Cutan Med Surg. 2017 Sep/Oct;21(5):441.

172.Zewe CM, Graham J, Lam ATH, Ferrer L. Demodicosis in a ferret caused by Demodex canis. Vet Dermatol. 2017 Oct;28(5):528-529.

173.Favier C. Demodex Clusters. Ophthalmology. 2017 Oct;124(10):1474.

174.Dowlut MS, Ahmed Y, Knox A. Ocular Inflammation Associated With Fibers From Eyelash Extensions. JAMA Ophthalmol. 2018 Jan 11;136(1):e175723.

175.Ormerod E, Stone N. Contact allergy and electronic cigarettes (and eyelash curlers). Clin Exp Dermatol. 2017 Aug;42(6):682-683.

176.Harrison R. Diagnosing health facility pest activity. How ES professionals can discover and prevent infestation problems. Health Facil Manage. 2017 Apr;30(4):41-3.

177.Drutchas A. Eyelash: Caring Between the Lines. Fam Med. 2017 Sep;49(8):646-647.

Ngày 06/04/2018
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích