Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 5 6 4 9 5
Số người đang truy cập
3 9 8
 Thư viện điện tử Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Phần 1: Cập nhật thông tin về nghiên cứu các bệnh do vector truyền trên toàn cầu

   Với sự đa dạng về chủng loài các nhóm côn trùng khác nhau đã góp phần gây nên bức tranh đa dạng sinh học trong thế giới loài. Song cũng không ít bệnh ở người và động vật đi từ các loài côn trùng này, đặc biệt là các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, sốt phát ban chấy rận, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh do xoắn khuẩn vàng da, ….Vì sự đa dạng và cùng đồng thời tồn tại trong thế giới động vật này nên chúng có thể cùng lúc gây nhiều bệnh khác nhau trên một quần thể nhất định, điều đó cho thấy vai trò của nghiên cứu Một sức khỏe (One Health) và phòng chống cũng như quản lý lồng ghép các bệnh vector truyền đồng thời là vô cùng quan trọng.

Hiện nay, trên thế giới, các nhà khoa học đa số đi theo hướng lồng ghép này như một mũi trên trúng đa đích, giảm chi phí mà tăng hiệu quả cho nhiều bệnh được kiểm soát cùng lúc. Với ý nghĩa chia sẻ thông tin về các nghiên cứu cho đồng nghiệp cùng nghiên cứu và có thể áp dụng tại Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ thông tin về các nghiên cứu như thế

Vector-Borne Diseases: Understanding the Environmental, Human Health, and Ecological Connections, Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2008.

PMID: 21452451 Free Books & Documents Similar articles Select item 213913482.

Global Infectious Disease Surveillance and Detection: Assessing the Challenges—Finding Solutions, Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2007.

PMID: 21391348 Free Books & Documents Similar articles Select item 209455733.


Hình 1

Infectious Disease Movement in a Borderless World: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2010.

PMID: 20945573 Free Books & Documents Similar articles Select item 222598174.


Hình 2

Fungal Diseases: An Emerging Threat to Human, Animal, and Plant Health: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

PMID: 22259817 Free Books & Documents Similar articles Select item 209455745.

Global Climate Change and Extreme Weather Events: Understanding the Contributions to Infectious Disease Emergence: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2008.

PMID: 20945574 Free Books & Documents Similar articles Select item 270542346.

Global Health Impacts of Vector-Borne Diseases: Workshop Summary.

Forum o­n Microbial Threats, Board o­n Global Health, Health and Medicine Division, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2016 Sep 21.

PMID: 27054234 Free Books & Documents Similar articles Select item 227643917.

The Emergence of Zoonotic Diseases: Understanding the Impact o­n Animal and Human Health: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Emerging Infections; Burroughs T, Knobler S, Lederberg J, editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2002.

PMID: 22764391 Free Books & Documents Similar articles Select item 240278058.


Hình 3

The Social Biology of Microbial Communities: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2012.

PMID: 24027805 Free Books & Documents Similar articles Select item 240696209.

The Science and Applications of Microbial Genomics: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2013.

PMID: 24069620 Free Books & Documents Similar articles Select item 2066944810.

The Threat of Pandemic Influenza: Are We Ready? Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats; Knobler SL, Mack A, Mahmoud A, Lemon SM, editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2005.

PMID: 20669448 Free Books & Documents Similar articles Select item 2159511011.

Ethical and Legal Considerations in Mitigating Pandemic Disease: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2007.

PMID: 21595110 Free Books & Documents Similar articles Select item 2237964312.


Hình 4

The Infectious Etiology of Chronic Diseases: Defining the Relationship, Enhancing the Research, and Mitigating the Effects: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats; Knobler SL, O'Connor S, Lemon SM, Najafi M, editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.

PMID: 22379643 Free Books & Documents Similar articles Select item 2159511613.

Antibiotic Resistance: Implications for Global Health and Novel Intervention Strategies: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2010.

PMID: 21595116 Free Books & Documents Similar articles Select item 2197754314.

The Causes and Impacts of Neglected Tropical and Zoonotic Diseases: Opportunities for Integrated Intervention Strategies.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

PMID: 21977543 Free Books & Documents Similar articles Select item 2185078815.

Addressing Foodborne Threats to Health: Policies, Practices, and Global Coordination: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2006.

PMID: 21850788 Free Books & Documents Similar articles Select item 2249703116.

The Science and Applications of Synthetic and Systems Biology: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

PMID: 22497031 Free Books & Documents Similar articles Select item 2066211917.

Global Issues in Water, Sanitation, and Health: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.

PMID: 20662119 Free Books & Documents Similar articles Select item 2159511118.

Autism and the Environment: Challenges and Opportunities for Research: Workshop Proceedings.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Neuroscience and Nervous System Disorders.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2008.

PMID: 21595111 Free Books & Documents Similar articles Select item 2518793819.

The Influence of Global Environmental Change o­n Infectious Disease Dynamics: Workshop Summary.

Forum o­n Microbial Threats, Board o­n Global Health, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2014 Sep 3.

PMID: 25187938 Free Books & Documents Similar articles Select item 2140283120.

The Institute of Medicine's Forum o­n Medical and Public Health Preparedness for Catastrophic Events: regional workshop series o­n the 2009 H1N1 influenza vaccination campaign.

Stroud C, Altevogt BM, Butler JC, Duchin JS.

Disaster Med Public Health Prep. 2011 Mar;5(1):81-6. doi: 10.1001/dmp.2011.3.

PMID: 21402831 Similar articles


Hình 5

Climate changes, environment and infection: facts, scenarios and growing awareness from the public health community within Europe.

Bezirtzoglou C, Dekas K, Charvalos E.

Anaerobe. 2011 Dec;17(6):337-40. doi: 10.1016/j.anaerobe.2011.05.016. Epub 2011 Jun 2.

PMID: 21664978 Similar articles Select item 2255389522.

Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats; Knobler S, Mahmoud A, Lemon S, Mack A, Sivitz L, Oberholtzer K, editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.

PMID: 22553895 Free Books & Documents Similar articles Select item 2503233623.

Achieving Sustainable Global Capacity for Surveillance and Response to Emerging Diseases of Zoonotic Origin: Workshop Report.

National Research Council (US) Committee o­n Achieving Sustainable Global Capacity for Surveillance and Response to Emerging Diseases of Zoonotic Origin.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2008.

PMID: 25032336 Free Books & Documents Similar articles Select item 2391280724.


Hình 6

Macromolecular crowding: chemistry and physics meet biology (Ascona, Switzerland, 10-14 June 2012).

Foffi G, Pastore A, Piazza F, Temussi PA.

Phys Biol. 2013 Aug 2;10(4):040301. [Epub ahead of print]

PMID: 23912807 Similar articles Select item 2487298725.

Public Health Linkages with Sustainability: Workshop Summary.

Roundtable o­n Environmental Health Sciences, Research, and Medicine, Board o­n Population Health and Public Health Practice, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2013 Jul 19.

PMID: 24872987 Free Books & Documents Similar articles Select item 2307727326.

Rural mass casualty preparedness and response: the Institute of Medicine's Forum o­n Medical and Public Health Preparedness for Catastrophic Events.

Viswanathan KP, Bass R, Wijetunge G, Altevogt BM.

Disaster Med Public Health Prep. 2012 Oct;6(3):297-302. doi: 10.1001/dmp.2012.38.

PMID: 23077273

Similar articles

Select item 1851949327.

Autism and the environment: challenges and opportunities for research.

Altevogt BM, Hanson SL, Leshner AI.

Pediatrics. 2008 Jun;121(6):1225-9. doi: 10.1542/peds.2007-3000.

PMID: 18519493 Similar articles Select item 1909903228.

Impact of anthropogenic environmental alterations o­n vector-borne diseases.

Vora N.

Medscape J Med. 2008;10(10):238. Epub 2008 Oct 15. Review.

PMID: 19099032 Free PMC Article Similar articles Select item 2678320029.

Vector-borne disease surveillance in livestock populations: A critical review of literature recommendations and implemented surveillance (BTV-8) in five European countries.

Dórea FC, Elbers AR, Hendrikx P, Enoe C, Kirkeby C, Hoinville L, Lindberg A.

Prev Vet Med. 2016 Mar 1;125:1-9. doi: 10.1016/j.prevetmed.2016.01.005. Epub 2016 Jan 7. Review.

PMID: 26783200 Similar articles Select item 2179682730.

Future Opportunities to Leverage the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Neuroscience and Nervous System Disorders.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

PMID: 21796827 Free Books & Documents Similar articles Select item 2246039131.

Ecological approaches to informing public health policy and risk assessments o­n emerging vector-borne zoonoses.

Medlock J, Jameson Lj.

Emerg Health Threats J. 2010;3:e1. doi: 10.3134/ehtj.10.001. Epub 2010 Feb 3.

PMID: 22460391 Free PMC Article Similar articles Select item 2695488232.

Major emerging vector-borne zoonotic diseases of public health importance in Canada.

Kulkarni MA, Berrang-Ford L, Buck PA, Drebot MA, Lindsay LR, Ogden NH.

Emerg Microbes Infect. 2015 Jun 10;4:e33. doi: 10.1038/emi.2015.33. Review.

PMID: 26954882Free PMC Article Similar articles Select item 2862829133.


Hình 7

Building Communication Capacity to Counter Infectious Disease Threats: Proceedings of a Workshop.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Health and Medicine Division, Board o­n Global Health, Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2017 Jun 16.

PMID: 28628291 Free Books & Documents Similar articles Select item 1193811834.

[Food-borne infections: do we need further data collection for public health action and research].

Desenclos JC, Vaillant V, De Valk H.

Rev Epidemiol Sante Publique. 2002 Jan;50(1):67-79. French.

PMID: 11938118 Similar articles Select item 2499015535.

Vector control programs in Saint Johns County, Florida and Guayas, Ecuador: successes and barriers to integrated vector management.

Naranjo DP, Qualls WA, Jurado H, Perez JC, Xue RD, Gomez E, Beier JC.

BMC Public Health. 2014 Jul 2;14:674. doi: 10.1186/1471-2458-14-674.

PMID: 24990155 Free PMC Article Similar articles Select item 2604232336.


Hình 8

Business Engagement in Building Healthy Communities: Workshop Summary.

Roundtable o­n Population Health Improvement, Board o­n Population Health and Public Health Practice, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2015 May 8.

PMID: 26042323 Free Books & Documents Similar articles Select item 2583487737.

Relationships Among the Brain, the Digestive System, and Eating Behavior: Workshop Summary.

Food Forum, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2015 Feb 27.

PMID: 25834877 Free Books & Documents Similar articles Select item 2225981838.

Leveraging Food Technology for Obesity Prevention and Reduction Efforts: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Food Forum.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

PMID: 22259818 Free Books & Documents Similar articles Select item 2185078339.

Ensuring an Infectious Disease Workforce: Education and Training Needs for the 21st Century: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats; Knobler SL, Burroughs T, Mahmoud A, Lemon SM, editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2006.

PMID: 21850783 Free Books & Documents Similar articles Select item 1612621340.

Drivers for the emergence and re-emergence of vector-borne protozoal and bacterial diseases.

Harrus S, Baneth G.

Int J Parasitol. 2005 Oct;35(11-12):1309-18. Epub 2005 Jul 21. Review.

PMID: 16126213 Similar articles

The Resistance Phenomenon in Microbes and Infectious Disease Vectors: Implications for Human Health and Strategies for Containment: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Emerging Infections; Knobler SL, Lemon SM, Najafi M, Burroughs T, editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2003.

PMID: 22649806 Free Books & Documents Similar articles Select item 2121056042.

Breakthrough Business Models: Drug Development for Rare and Neglected Diseases and Individualized Therapies: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Drug Discovery, Development, and Translation.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.

PMID: 21210560 Free Books & Documents Similar articles Select item 1472518243.

Vector-borne diseases in humans and animals: activities of the Swiss Tropical Institute and risks for Switzerland.

Zinsstag J, Schelling E.

Schweiz Arch Tierheilkd. 2003 Dec;145(12):559-66, 568-9. Review.

PMID: 14725182 Free Article Similar articles Select item 2289687044.

Emerging Infectious Diseases from the Global to the Local Perspective: A Summary of a Workshop of the Forum o­n Emerging Infections.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Emerging Infections; Davis JR, Lederberg J, editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2001.

PMID: 22896870 Free Books & Documents Similar articles Select item 2455520845.


Hình 9

Microbial Ecology in States of Health and Disease: Workshop Summary.

Forum o­n Microbial Health, Board o­n Global Health, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2014 Feb 18.

PMID: 24555208 Free Books & Documents Similar articles Select item 2141319646.

The Domestic and International Impacts of the 2009-H1N1 Influenza A Pandemic: Global Challenges, Global Solutions: Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Microbial Threats.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2010.

PMID: 21413196 Free Books & Documents Similar articles Select item 2826052947.

Implementing a vector surveillance-response system for chagas disease control: a 4-year field trial in Nicaragua.

Yoshioka K, Tercero D, Pérez B, Nakamura J, Pérez L.

Infect Dis Poverty. 2017 Mar 6;6(1):18. doi: 10.1186/s40249-016-0225-7.

PMID: 28260529 Free PMC Article Similar articles Select item 1929679348.

Dengue and climate change in Australia: predictions for the future should incorporate knowledge from the past.

Russell RC, Currie BJ, Lindsay MD, Mackenzie JS, Ritchie SA, Whelan PI.

Med J Aust. 2009 Mar 2;190(5):265-8.

PMID: 19296793 Similar articles Select item 2674098949.

Bringing Public Health into Urban Revitalization: Workshop Summary.

Roundtable o­n Environmental Health Sciences, Research, and Medicine, Board o­n Population Health and Public Health Practice, Institute of Medicine, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2015 Dec 30.

PMID: 26740989 Free Books & Documents Similar articles Select item 1934160350.

International network for capacity building for the control of emerging viral vector-borne zoonotic diseases: ARBO-ZOONET.

Ahmed J, Bouloy M, Ergonul O, Fooks A, Paweska J, Chevalier V, Drosten C, Moormann R, Tordo N, Vatansever Z, Calistri P, Estrada-Pena A, Mirazimi A, Unger H, Yin H, Seitzer U.

Euro Surveill. 2009 Mar 26;14(12). pii: 19160.

PMID: 19341603 Free Article Similar articles Select item 2691331451.

Rapid Medical Countermeasure Response to Infectious Diseases: Enabling Sustainable Capabilities Through o­ngoing Public- and Private-Sector Partnerships: Workshop Summary.

Forum o­n Medical and Public Health Preparedness for Catastrophic Events, Forum o­n Drug Discovery, Development, and Translation, Forum o­n Microbial Threats, Board o­n Health Sciences Policy, Board o­n Global Health, Institute of Medicine, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2016 Feb 12.

PMID: 26913314 Free Books & Documents Similar articles Select item 999071652.

Emerging and resurging vector-borne diseases.

Gratz NG.

Annu Rev Entomol. 1999;44:51-75. Review.

PMID: 9990716 Similar articles Select item 2534022353.


Hình 10

Assessing Health Professional Education: Workshop Summary.

Global Forum o­n Innovation in Health Professional Education, Board o­n Global Health, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2014 Sep 19.

PMID: 25340223 Free Books & Documents Similar articles Select item 2583486654.

Emerging Viral Diseases: The o­ne Health Connection: Workshop Summary.

Forum o­n Microbial Threats, Board o­n Global Health, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2015 Mar 19.

PMID: 25834866 Free Books & Documents Similar articles Select item 2196770655.

Towards an integrated approach in surveillance of vector-borne diseases in Europe.

Braks M, van der Giessen J, Kretzschmar M, van Pelt W, Scholte EJ, Reusken C, Zeller H, van Bortel W, Sprong H.

Parasit Vectors. 2011 Oct 3;4:192. doi: 10.1186/1756-3305-4-192. Review.

PMID: 21967706 Free PMC Article Similar articles Select item 3045779356.

Harnessing Mobile Devices for Nervous System Disorders: Proceedings of a Workshop.

Forum o­n Neuroscience and Nervous System Disorders, Board o­n Health Sciences Policy, Health and Medicine Division, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2018 Nov 19.

PMID: 30457793 Free Books & Documents Similar articles Select item 2008473457.

Operational vector-borne disease surveillance and control: closing the capabilities gap through research at overseas military laboratories.

Evans BP, Clark JW, Barbara KA, Mundal KD, Furman BD, McAvin JC, Richardson JH.

US Army Med Dep J. 2009 Jul-Sep:16-27.

PMID: 20084734 Similar articles Select item 2483006258.

Creating Equal Opportunities for a Healthy Weight: Workshop Summary.

Standing Committee o­n Childhood Obesity Prevention, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2013 Nov 25.

PMID: 24830062 Free Books & Documents Similar articles Select item 2114382959.

ASM LabCap's contributions to disease surveillance and the International Health Regulations (2005).

Specter S, Schuermann L, Hakiruwizera C, Sow MS.

BMC Public Health. 2010 Dec 3;10 Suppl 1:S7. doi: 10.1186/1471-2458-10-S1-S7.

PMID: 21143829 Free PMC Article Similar articles Select item 2533578560.


Hình 11

Towards a resource-based habitat approach for spatial modelling of vector-borne disease risks.

Hartemink N, Vanwambeke SO, Purse BV, Gilbert M, Van Dyck H.

Biol Rev Camb Philos Soc. 2015 Nov;90(4):1151-62. doi: 10.1111/brv.12149. Epub 2014 Oct 22. Review.

PMID: 25335785 Similar articles

Enabling Rapid and Sustainable Public Health Research During Disasters: Summary of a Joint Workshop by the Institute of Medicine and the U.S. Department of Health and Human Services.

Forum o­n Medical and Public Health Preparedness for Catastrophic Events, Board o­n Health Sciences Policy, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2015 Apr 6.

PMID: 25411682 Free Books & Documents Similar articles Select item 2647045562.

Vertebrate reservoirs and secondary epidemiological cycles of vector-borne diseases.

Kock RA.

Rev Sci Tech. 2015 Apr;34(1):151-63. Review.

PMID: 26470455 Similar articles Select item 2145245263.

Challenges for the FDA: The Future of Drug Safety, Workshop Summary.

Institute of Medicine (US) Forum o­n Drug Discovery, Development, and Translation.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2007.

PMID: 21452452 Free Books & Documents Similar articles Select item 2490120064.

Perspectives o­n Research with H5N1 Avian Influenza: Scientific Inquiry, Communication, Controversy: Summary of a Workshop.

Committee o­n Science, Technology, and Law, Policy and Global Affairs, Board o­n Life Sciences, Division o­n Earth and Life Studies, Forum o­n Microbial Threats, Board o­n Global Health, National Research Council, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2013 Apr 4.

PMID: 24901200 Free Books & Documents Similar articles Select item 1903088265.

Surveillance of vector-borne diseases in Germany: trends and challenges in the view of disease emergence and climate change.

Jansen A, Frank C, Koch J, Stark K.

Parasitol Res. 2008 Dec;103 Suppl 1:S11-7. doi: 10.1007/s00436-008-1049-6. Epub 2008 Nov 23.

PMID: 19030882 Similar articles Select item 2667750566.

Assessing the Impact of Applications of Digital Health Records o­n Alzheimer's Disease Research: Workshop Summary.

Forum o­n Neuroscience and Nervous System Disorders, Board o­n Health Sciences Policy, Institute of Medicine, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2016 Feb 26.

PMID: 26677505 Free Books & Documents Similar articles Select item 2220635567.

Spatially explicit multi-criteria decision analysis for managing vector-borne diseases.

Hongoh V, Hoen AG, Aenishaenslin C, Waaub JP, Bélanger D, Michel P; Lyme-MCDA Consortium.

Int J Health Geogr. 2011 Dec 29;10:70. doi: 10.1186/1476-072X-10-70. Review.

PMID: 22206355 Free PMC Article Similar articles Select item 2620348368.

Enabling Discovery, Development, and Translation of Treatments for Cognitive Dysfunction in Depression: Workshop Summary.

Forum o­n Neuroscience and Nervous System Disorders, Board o­n Health Sciences Policy, Institute of Medicine, The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2015 Oct 29.

PMID: 26203483 Free Books & Documents Similar articles Select item 2556652269.

Vector-borne disease intelligence: strategies to deal with disease burden and threats.

Braks M, Medlock JM, Hubalek Z, Hjertqvist M, Perrin Y, Lancelot R, Duchyene E, Hendrickx G, Stroo A, Heyman P, Sprong H.

Front Public Health. 2014 Dec 22;2:280. doi: 10.3389/fpubh.2014.00280. eCollection 2014.

PMID: 25566522 Free PMC Article Similar articles Select item 2512124570.

Emerging Infections: Microbial Threats to Health in the United States.

Institute of Medicine (US) Committee o­n Emerging Microbial Threats to Health; Lederberg J, Shope RE, Oaks SC Jr., editors.

Washington (DC): National Academies Press (US); 1992.

PMID: 25121245 Free Books & Documents Similar articles Select item 1928786071.

The ecological dimensions of vector-borne disease research and control.

Ellis BR, Wilcox BA.

Cad Saude Publica. 2009;25 Suppl 1:S155-67.

PMID: 19287860 Free Article Similar articles Select item 2505118772.

Legal aspects of public health: difficulties in controlling vector-borne and zoonotic diseases in Brazil.

Mendes MS, de Moraes J.

Acta Trop. 2014 Nov;139:84-7. doi: 10.1016/j.actatropica.2014.07.008. Epub 2014 Jul 19. Review.

PMID: 25051187 Similar articles Select item 967387173.

Vector-borne parasitic diseases--an overview of recent changes.

Molyneux DH.

Int J Parasitol. 1998 Jun;28(6):927-34. Review.

PMID: 9673871 Similar articles Select item 2507459674.


Hình 12

The growing challenges of vector-borne diseases to regionally-aligned forces.

Robert LL, Debboun M.

US Army Med Dep J. 2014 Jul-Sep:6-10.

PMID: 25074596 Similar articles Select item 2053477675.

Trends and directions of global public health surveillance.

Castillo-Salgado C.

Epidemiol Rev. 2010;32:93-109. doi: 10.1093/epirev/mxq008. Epub 2010 Jun 9. Review.

PMID: 20534776 Similar articles Select item 2262933776.

Emergence and prevalence of human vector-borne diseases in sink vector populations.

Rascalou G, Pontier D, Menu F, Gourbière S.

PLoS o­ne. 2012;7(5):e36858. doi: 10.1371/journal.pone.0036858. Epub 2012 May 18.

PMID: 22629337 Free PMC Article Similar articles Select item 2730869177.


Hình 13

Global Health Risk Framework: Resilient and Sustainable Health Systems to Respond to Global Infectious Disease Outbreaks: Workshop Summary.

Board o­n Health Sciences Policy, Institute of Medicine, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2016 May 6.

PMID: 27308691 Free Books & Documents Similar articles Select item 1776850678.

Reducing vector-borne disease by empowering farmers in integrated vector management.

van den Berg H, von Hildebrand A, Ragunathan V, Das PK.

Bull World Health Organ. 2007 Jul;85(7):561-6.

PMID: 17768506 Free PMC Article Similar articles Select item 2462447879.

Elder Abuse and Its Prevention: Workshop Summary.

Forum o­n Global Violence Prevention, Board o­n Global Health, Institute of Medicine, National Research Council.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2014 Mar 18.

PMID: 24624478 Free Books & Documents Similar articles Select item 2284853680.

The use of expert opinion to assess the risk of emergence or re-emergence of infectious diseases in Canada associated with climate change.

Cox R, Revie CW, Sanchez J.

PLoS o­ne. 2012;7(7):e41590. doi: 10.1371/journal.pone.0041590. Epub 2012 Jul 27.

PMID: 22848536 Free PMC Article Similar articles

Identifying and Reducing Environmental Health Risks of Chemicals in Our Society: Workshop Summary.

Roundtable o­n Environmental Health Sciences, Research, and Medicine, Board o­n Population Health and Public Health Practice, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2014 Oct 2.

PMID: 24830065 Free Books & Documents Similar articles Select item 2049197882.

FAO-OIE-WHO Joint Technical Consultation o­n Avian Influenza at the Human-Animal Interface.

Anderson T, Capua I, Dauphin G, Donis R, Fouchier R, Mumford E, Peiris M, Swayne D, Thiermann A.

Influenza Other Respir Viruses. 2010 May;4 Suppl 1:1-29. doi: 10.1111/j.1750-2659.2009.00114.x.

PMID: 20491978 Free Article Similar articles Select item 2380028383.

Spatial disaggregation of tick occurrence and ecology at a local scale as a preliminary step for spatial surveillance of tick-borne diseases: general framework and health implications in Belgium.

Obsomer V, Wirtgen M, Linden A, Claerebout E, Heyman P, Heylen D, Madder M, Maris J, Lebrun M, Tack W, Lempereur L, Hance T, Van Impe G.

Parasit Vectors. 2013 Jun 22;6:190. doi: 10.1186/1756-3305-6-190.

PMID: 23800283 Free PMC Article Similar articles Select item 2052614184.

Institute of Medicine's Forum o­n Medical and Public Health Preparedness for Catastrophic Events: current initiatives.

Stroud C, Altevogt BM, Goldfrank LR.

Disaster Med Public Health Prep. 2010 Jun;4(2):174-7.

PMID: 20526141 Similar articles Select item 2301616785.

Public Engagement o­n Facilitating Access to Antiviral Medications and Information in an Influenza Pandemic: Workshop Series Summary.

Institute of Medicine (US).

Washington (DC): National Academies Press (US); 2012.

PMID: 23016167 Free Books & Documents Similar articles Select item 2138856186.

The AFHSC-Division of GEIS Operations Predictive Surveillance Program: a multidisciplinary approach for the early detection and response to disease outbreaks.

Witt CJ, Richards AL, Masuoka PM, Foley DH, Buczak AL, Musila LA, Richardson JH, Colacicco-Mayhugh MG, Rueda LM, BMC Public Health. 2011 Mar 4;11 Suppl 2:S10. doi: 10.1186/1471-2458-11-S2-S10. Review.

PMID: 21388561 Free PMC Article Similar articles Select item 2082533887.

Ngày 04/12/2018
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích