Home TRANG CHỦ Thứ 7, ngày 23/09/2023
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
Đăk Nông
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động đơn vị
Tin tức- Sự kiện
Các hoạt động chuyên môn chung

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 0 9 4 8 0 9 8
Số người đang truy cập
9 7
 Tin tức - Sự kiện Các hoạt động chuyên môn chung
Thành tựu 2 năm và những định hướng phát triển cho ngành y tế tỉnh Đăk Nông

          Cùng với việc thành lập tỉnh Đăk Nông vào tháng 01/2004, ngành Y tế tỉnh được hình thành trên cơ sở kế thừa sự nghiệp y tế 06 huyện phía Nam tỉnh Đăk Lăk và thành lập mới các đơn vị y tế tuyến tỉnh.

           Hai năm đã qua với rất nhiều thử thách, trong hoàn cảnh cơ sở lám việc tạm bợ, tổ chức bộ máy thiếu người nghiêm trọng, lại phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn, ngành y tế tỉnh Đăk Nông đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao.

          Tổng kết hoạt động của ngành y tế tỉnh Đăk Nông hai năm qua, chúng tôi điểm qua một số thành tựu nổi bật sau đây :

l. Xây dựng và thực hiện Đề án "Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Đăk Nông đến năm 2010". Tăng cường bác sĩ về cơ sở; xây dựng thí điểm Chuẩn quốc gia y tế xã và Làng Văn hóa Sức khỏe:

           Đề án này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND định đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Đăk Nông. Việc triển khai thực hiện Đề án này sẽ giải quyết một cách có hệ thống, toàn điện và đồng bộ các vấn đề về đầu tư nguồn lực,chế độ,chính sách đối với cán bộ y tế xã, thôn... nhằm phát triển ổn định và bền vững mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng vững chắc nền móng của ngành y tế tỉnh Đăk Nông; có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội và nhân văn sâu sắc; Tổng số vốn đầu tư cho Đề án là 49,5 tỷ đồng (tại thời điểm tháng 12/2004) bằng nguồn vốn của hành; thực hiện trong 5 năm (2005-2010); Năm 2005, đã xây dựng và cung cấp trang thiết bị theo chuẩn quốc gia cho 05 Trạm y tế xã với số vốn đầu tư, 45 tỷ đồng, trợ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế cơ sở 1,34 tỷ đồng. Đào tạo về siêu âm và điện tim cho 7 bác sĩ công tác ở tuyến xã.

             Khi tỉnh Đăk Nông được thành lập, số xã có bác sĩ là 24/52, trong đó xã đồng bào DTTS có bác sĩ là 17/40. đến cuối năm 2005, số xã có bác sĩ là 38/61 (tăng 14 xã có bác sĩ), trong đó là xã đồng bào DTTS có bác sĩ là 35/40). Để nâng cao chất lượng hoạt đọng toàn diện cho y tế tuyến cơ sở, cải thiện chất lượng sức khoẻ nhân dân, ngành y tế đã vad dang tiến hành xây dựng thí điểm 6 xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã và 9 Làng Văn Hóa Sức khoẻ. Các mô hình thí điểm này đuợc sơ kết để mở rộng vào cuối năm 2006.

2.Khống chế có hiệu quả các loại bệnh dịch, đặc biệt là bệnh sốt rét và sốt xuất huyết: hoàn thành trên cơ sở kế thừa sự nghiệp y tế của Đăk Nônglà tỉnh có nhiều bệnh dịch nguy hiểm lưu hành, là mối đe dọa thường xuyên đối với sức khoẻ nhân dân.

              Bệnh sốt rét được đánh giá là nặng nhất khu vực Miền Trung và Tày Nguyên với 100% số xã trong vùng sốt rét lưu hành, trong đó có 82% dân số sống trong vùng sốt rét lưu hành nặng;năm 2003 có 8.277ca mắc và 09 ca chết do sốt rét ; nhờ các biện pháp phòng chống tích cực và chủ động, với sự hỗ trợ đắc lực của các Viện Sốt rét Trung ương và khu vực không để dịch xảy ra; đến cuối năm 2005, số mắc sốt rét giảm 52% và số chết do sốt rét giảm 89% so với năm 2003. Năm 2004, sốt xuất huyết gây thành dịch với trên 1400 ca mắc; đến năm 2005, đã bị khống chế, chỉ còn mắc tản phát, lẻ tẻ, không có tử vong. Các chươngtrình, mục tiêu, dự án y tế quốc gia được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu; đặc biệt là chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương trình chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em.

3. Làm tốt công tác khám chữa bệnh đặc biệt là khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 5 tuổi :

            Tổng số dưới khám bệnh và điều trị nội trú ở các tuyến đều tăng, với trên 784.000 lượt khám bệnh và hơn 53.000 lượt điều trị nội trú trong 2 năm qua. Trong năm 2005, BVĐK tỉnh đã tiến hành 575 ca mổ loại I (trong tổng số hơn 1.400 ca phẫu thuật các loại).

              Tổng số lượt bệnh nhân nghèo và đồng bào ĐTTS được khám chữa bệnh miễn phí (theo Quyết định 139 của Thủ trong Chính phủ) là 464.000 người; tổng chi phí bằng 14,4 tỷ đồng. Sớ trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí bằng 51.000 lượt; chi phí bằng 1,2 tỷ đồng (mới triển khai thực hiện từ quý II/2005). Thuốc men được cung cấp đầy đủ, kịp thời để phục vụ khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Với sự hổ trợ và hợp tác của các cơ quan y tế, xã hội- nhân đạo của Tp.HCM và TW, đã tổ chức mổ đục thủy tinh thể = 150 ca, sứt môi hở hàm ếch : 80 ca; dị tật do chất độc đa cam = 55 ca; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 12.000 lượt người, tặng quàtrị giá trên 575 triệu đồng cho đồng bào ĐTTS và người nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa.

4. Công tác quản lý y tế luôn năng động và kịp thời, giúp điều hành thông suốt và hiệu quả các hoạt động y tế trên địa bàn:

            Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong 2 năm,tỉnh Ủy đã ban hành 01 Chỉ thị và 01 nghị quyết, HĐND và UBND, UBND tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật và hơn 100 văn bản khác để lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chế độ thanh tra, kiểm tra được chú trọng và duy trì thường xuyên tại tất cả các đơn vị sự nghiệp y tế trong đình, chú trọng kiểm tra thực hiện các nguy chế chuyên môn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; kiểm soát thị trường thuốc chữa bệnh, không để tăng giá thuốc giả tạo và ngăn chặn tình trạng ''hoa hồng'' giữa kê đơn và bán thuốc.

5. Các dự án hỗ trợ về y tế của TWđược triển khai thực hiện, giúp nâng cao năng lực hoạt động y tế :

           Có 3 dự án hỗ trợ về y tế của TW đang được triển khai trên địa bàn tỉnh: Dự án CSSKND tỉnh Đăk Nông , Đề án nâng cấp y tế huyện và QuỹToàn cầu (về phòng chóng sốt rét)

            Các dự án này hỗ trợ tích cực cho quá trình nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế và cải thiện chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tỉnh. Để sự nghiệp y tế tỉnh Đăk Nông phát triển nhanh hơn, toàn diện và vững chắc hơn, hoà nhập vào tiến trình phát triển chung của cả nước; hoàn thành các mục tiêu về sức khoẻ theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sứckhoẻ nhân dân trongtình hình mới, ngành Y tế được định hướng phát triển bằng các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a-Quy hoạch phát triển hệ thống y tế :

         Xây dựng và thực hiện đề án''quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Đăk Nông đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020” , tiến tới hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế địa phương từ tuyến tỉnh đến cơ sở; bao gồm xây dựng và phát triển đồng bộ các đơn vị sự nghiệp y tế, trong đó ưu tiên củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng và cung cấp trang thiết bị chơ Bệnh viện đa khoa tỉnh, các đơn vị sự nghiệp y tế dự phòng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện, xây dựng Trường trung học y tế tỉnh …

b-Phát triển nguồn nhân lực y tế:

            Quy hoạch, đào tạo cán bộ y tế một các có hệ thống và toàn diện về chuyên môn, chính trị, quản lý... đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngành y tế.trong thời kỳ mới; tăng cườngđào tạo cán bô sau đại học, đặc biệt là cán bộ chuyên khoa cho tuyến tỉnh và huyên; đồng thời chú trọng đào tạo bác sĩ cho tuyến xã, bảo đảm chất lượng,tính ổn định và hiệu quả trong bố trí, sử dụng.

c- Nâng cao hiệu lực quản lý y tế:

              Đẫy mạnh cải cách hành chính trong toàn nhành y tế. Đổi mới cơ chế quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp y tế. hợp tốt việc quản lý y tế theo ngành với quản lý, trọng tâm là tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, nhằm phá huy tính tự chủ, năng động của cơ sở trong việc huy động quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Phối hợp việc quan lý y tế theo ngành với quản lý y tế theo lãnh thổ, tạo sự thống nhất, linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh.

d. Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế:

          Chú trọng nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch đang lưu hành và các dịch bệnh mới phát sinh; triển khai có chất lượng và hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; chủ động ngăn ngừa và hạn chế tối đa những nguy cơ về sức khỏe khỏe trong quá trình đô thị hóa và nền kinh tế của tỉnh chuyển dần theo hướng công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

           Nâng cao chất lượng cấp cứu, khám chữa bệnh ở các bệnh viện tỉnh, huyện đặc biệt là nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của bệnh viện đa khoa tỉnh để đủ năng lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao, nhất là các kỷ thuật chẩn đoán, cấp cứu, phẫu thuật và các chuyên khoa. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi.

           Nhanh chóng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn theo nội dung của ''Chuẩn quốc gia y tế xã''.

e. Đẩy mạnh xã hội hóa:

            Tăng cường công tác lực truyền thông - giáo dục sức khoẻ để mỗi người , mỗi gia đình và cộng đồng có thể chủ động phòng và chữa các bệnh thông thường, thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi có hại cho sức khoẻ, tự giác tham gia các hoạt đang bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ.

             Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các thành phần kính tế ngoài nhà nước -kể cả đầu tư nước ngoài - tham gia các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân có chất lượng cao.

          Làm thí điểm và nhân rộng các mô hình ''Gia đình sức khoẻ'', “Làng văn hóa-sức khoẻ'';Phối hợp thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010, trọng tâm là cải tiến phương thức phục vụ cho người có thể bảo hiểm y tế. Để hoàn thành nhiệm vụ, Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông có những thuận lợi cơ bản: đó là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Ủy, HĐND,UBND tỉnh sự chỉ đạo, đầu tư của Bộ Y tế, sự phối hợp của các Sở, Ban ngành, đoàn thể trong tỉnh... Tuy nhiên,khó khăn và thách thức đối với ngành y tế còn rất lớn: đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao với khả năng đáp ứng của các nguồn lực y tế có hạn; đó là việc phải giải quyết hang loạt những vấn đề về sức khỏe cho nhân dân trong môi trường dịch tễ học có rất nhiều yếu tố nguy cơ tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của những người thầy thuốc, ngành y tế tỉnh Đăk Nông quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách dốn hết tâm huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự quan tâm của Bộ Y tế, sự sự tin cậy của tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tôn vinh mà xã hội, nhân dân dành cho Ngành Y tế.

Ngày 28/03/2006
Bs. Lê Văn Tuấn
Giám đốc Sở Y tế
 

THÔNG BÁO


• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích