Home TRANG CHỦ Thứ 7, ngày 23/09/2023
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
Phú Yên
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Trong nước
Các hoạt động chuyên môn chung

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 0 9 4 7 8 8 8
Số người đang truy cập
4 1
 Tin tức - Sự kiện Các hoạt động chuyên môn chung
Cán bộ Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn đang kiểm tra số lượng thuốc, hoá chất và vật tư tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên
Ninh Thuận và Phú Yên thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng vật tư, kinh phí phòng chống sốt rét và giun sán năm 2008

Hàng năm các chương trình mục tiêu y tế quốc gia cung cấp một số lượng lớn vật tư, kinh phí để sử dụng cho công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng; trong đó có vật tư, kinh phí phòng chống sốt rét và phòng chống giun sán. Nhằm giúp các tỉnh trong khu vực nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vật tư, kinh phí được cấp; Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra, giám sát hai tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên trong năm 2008.

Tại Trung tâm phòng chống sốt rét/Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Quản lý vật tư, thuốc, hóa chất

 Có lập kế hoạch phân bổ thuốc sốt rét, hoá chất, vật tư PCSR hàng năm và cấp phát theo quí cho các huyện và đơn vị trong tỉnh. Đối chiếu số sách thống kê của Viện và các Trung tâm PCSR/Trung tâm YTDP tỉnh không có sự chênh lệch về số lượng thuốc, hoá chất và vật tư nhập xuất. Kiểm tra thực tế tại kho của các Trung tâm số lượng thuốc, hoá chất và vật tư tồn kho khớp với số lượng xuất hoặc nhập; không có thuốc, hoá chất tồn đọng với số lượng lớn hoặc quá hạn sử dụng phải thanh lý.
Sử dụng hóa chất diệt muỗi và thuốc sốt rét

 Tổng dân số được bảo vệ bằng hoá chất diệt muỗi năm 2007 đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao, trong 9 tháng đầu năm 2008 tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện đạt 93,07%, tỉnh Phú Yên đã thực hiện đạt 87,23% so vớI kế hoạch. Tổng số liều thuốc sử dụng năm 2007 và 9 tháng đầu năm 2008 ở Ninh Thuận đạt chỉ tiêu theo kế hoạch được giao 99,03% (Năm 2007) và 62,15% (9 tháng đầu năm 2008); tỉnh Phú Yên đạt thấp so với kế hoạch, tổng số liều thuốc sử dụng chỉ đạt 33,81% (năm 2007) và 20,77% (9 tháng đầu năm 2008). Chỉ tiêu lam phát hiện của hai tỉnh năm 2007 và 9 tháng đầu năm 2008 bình quân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (100%).

 

Cán bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy
tỉnh Phú Yên

Nhơn làm việc với Trung tâm PCSR/TTYTDP các
và Ninh Thuận

Sử dụng kinh phí ủy quyền

Năm 2007, về kinh phí uỷ quyền các Trung tâm PCSR/TTYTDP tỉnh đã thực hiện đạt bình quân 94,56%, kinh phí cấp bằng hiện vậtđạt bình quân 92,21% so với kế hoạch. Chín tháng đầu năm 2008, kinh phí hiện vật đã báo cáo quyết toán ở hai Trung tâm đạt bình quân 53% và kinh phí uỷ quyền đã quyết toán đạt 32,34% so với kế hoạch ở Ninh Thuận còn tỉnh Phú yên chưa có báo cáo quyết toán.

Sử dụng thuốc phòng chống giun sán     

Thuốc PCGS đã nhận theo kế hoạch năm 2007 gồm Egaten 250mg, Mebendazol 500mg, Albendazol 400mg, Mekozentel 400mg có số lượng phù hợp qua đối chiếu sổ sách giữa Viện và các Trung tâm. Thuốc đã được cấp phát cho các huyện trong tỉnh sử dụng không có tồn đọng số lượng lớn. Năm 2008 không có nhận thuốc giun sán.

Tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận), huyện Sơn Hoà (tỉnh Phú Yên):

Các Trung tâm Y tế dự phòng huyện (TTYTDP) có lập kế hoạch phân bổ thuốc sốt rét, hoá chất, vật tư PCSR hàng năm và cấp phát hàng tháng cho các xã trong huyện. Kiểm tra, đối chiếu số lượng thuốc, hoá chất và vật tư nhập xuất theo sổ sách không có chênh lệch; sổ sách xuất, nhập đầy đủ và rõ ràng.

Kiểm tra thực tế tại kho của TTYTDP huyện số lượng thuốc sốt rét, hoá chất và vật tư khớp với số lượng số sách. Không có thuốc, hoá chất tồn đọng với số lượng lớn trừ TTYTDP huyện Sơn Hoà qua kiểm tra kho đã phát hiện một số hoá chất diệt muỗi (Fendona 10SC; Icon 2,5CS) đã quá hạn do tồn đọng của những năm trước chưa xử lý. Thực hiện tốt quy định thu hồi vỏ chai đựng hoá chất diệt muỗi tại TTYTDP huyện và thành lập Hội đồng xử lý tại chỗ, báo cáo về Trung tâm PCSR/Trung tâm YTDP tỉnh.

Kinh phí uỷ quyền năm 2007 tạI các TTYTDP huyện đã báo cáo quyết toán bình quân đạt 96,13% và 9 tháng đầu năm 2008 báo cáo quyết toán đạt 78,14% so với kế hoạch tạiTTYTDP huyện Thuận bắc (tỉnh Ninh Thuận); còn huyện Sơn Hoà (tỉnh Phú Yên) chưa có báo cáo quyết toán.

Tại các Trạm y tế xã được kiểm tra:

 
 

 Th.S. Nguyễn Ngọc Hòa-Trưởng phòng kế hoạch
tổng hợp Viện SR-KST-CT Quy Nhơn đang kiểm tra
số lượng thuốc, hoá chất và vật tư tại Trung tâm
Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên

Trong 9 tháng đầu năm 2008 không có hoặc rất ít bệnh nhân sốt rét, các Trạm y tế xã đều được cấp một cơ số thuốc sốt rét Artesunate 50mg, Artesunate 60mg, CV-Artecan, Chloroquine 0,25g để điều trị BNSR; cấp thuốc tự điều trị cho dân đi rừng ngủ rẫy. Tại các Trạm y tế xã qua kiểm tra không có thuốc sốt rét tồn đọng với số lượng lớn đặc biệt không có thuốc sốt rét quá hạn sử dụng. Các xã đã nhận đầy đủ kinh phí cấp cho thôn trọng điểm hàng tháng theo kế hoạch của tỉnh.

Nhận xét đánh giá:

1. Trung tâm PCSR/Trung tâm YTDP tỉnh thực hiện tốt công tác lập kế hoạch thuốc, hoá chất, vật tư và phân bổ cho các huyện theo tình hình sốt rét và đáp ứng nhu cầu sử dụng tại các tuyến. Công tác quản lý, sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư tuân thủ theo kế hoạch và bảo quản tốt. Mở đầy đủ các loại số sách, chứng từ kế toán và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định, không có thuốc, hoá chất tồn đọng với số lượng lớn và quá hạn dùng. Đã tổ chức tốt kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư ở tuyến huyện và xử lý bao bì hoá chất diệt muỗi đúng theo quy định của Dự án QGPCSR.

2. Trung YTDP huyện cũng đã làm tốt công tác quản lý, giám sát, phân bổ, sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư và kinh phí cho tuyến xã, thôn bản. Sổ sách xuất nhập rõ ràng, chứng từ đầy đủ theo qui định.

3. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhược điểm như sổ sách xuất nhập thuốc, hoá chất và vật tư chưa sắp xếp theo thứ tự để tiện việc tra cứu; chưa thường xuyên cập nhật thẻ kho để đối chiếu số lượng thực tế và sổ sách; một số thuốc sốt rét đã quá hạn dùng tại TTPCSR tỉnh không làm thủ tục xin thanh lý, để kéo dài. Báo cáo quyết toán thuốc, hoá chất và vật tư, kinh phí uỷ quyền còn chậm.

Kiến nghị:

1. Số liều thuốc sốt rét sử dụng 9 tháng đầu năm 2008 ở hai tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên chỉ đạt bình quân 41,46%; đề nghị các Trung tâm PCSR/TTYTDP tỉnh có kế hoạch chỉ đạo sử dụng và báo cáo quyết toán đầy đủ vào cuối năm.

2. Sắp xếp lại sổ sách xuất nhập, báo cáo tồn kho theo trình tự thuốc, hoá chất và vật tư PCSR. Nên cập nhật thẻ kho thường xuyên và trang bị thêm giá, kệ trong kho để sắp xếp thuốc, hoá chất, vật tư nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo quản.

3. Có kế hoạch phân bổ thuốc giun sán còn tồn kho cho các huyện sử dụng để tránh tình trạng thuốc quá hạn gây lãng phí.

4. Kinh phí bằng hiện vật cấp cho tỉnh phải mở sổ sách theo dõi riêng cho từng nguồn và báo cáo đúng mẫu, đúng thời gian do Viện quy định.

5. Các Trung tâm Y tế dự phòng huyện báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền theo quí và gửi cho Trung tâm PCSR/Trung tâm YTDP tỉnh đúng thời hạn để tiện việc theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kinh phí.

Ngày 03/12/2008
ThS. Nguyễn Ngọc Hoà
Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
 

THÔNG BÁO


• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích