Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Finance & Retail Hoạt động đào tạo
Đào tạo cao học
Đào tạo lại
Đào tạo KTV xét nghiệm
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 4 8 4 7 5
Số người đang truy cập
2 7 9
 Hoạt động đào tạo Đào tạo lại
Thông báo danh sách thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển sinh đợt 2 năm 2015 ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, bậc trung cấp, hệ chính quy tại Viện Sốt rét - KST - CT Quy Nhơn

BỘ Y TẾ

VIỆN SỐT RÉT-KST-CT QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/QĐ-VSR

Bình Định, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
bậc trung cấp, hệ chính quy năm 2015 – Đợt 2

VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỐT RÉT-KST-CT QUY NHƠN

Căn cứ Quyết định số 1802/2005/QĐ-BYT ngày 20/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Sốt rét - KST - CT Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ, ngày 29/10/1979 của Bộ Y tế về việc thành lập lớp đào tạo Kỹ thuật viên trung học sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng cạnh Viện;

Căn cứ Qui chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 153/TB-BGDĐT ngày 26/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng tuyển sinh năm 2015 ngày 22 tháng 9 năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 34 thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển sinh đợt 2 năm 2015 ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, bậc trung cấp, hệ chính quy tại Viện Sốt rét - KST - CT Quy Nhơn.

 

Số
TT

Họvà

tên

Ngày sinh

Thường trú

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Lê Thị Thanh

Nhàn

 

07/10/94

Quy Nhơn - Bình Định

 

2

Nguyễn Hồ Nhật

Yến

 

11/06/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

3

Lê Thành

Nam

20/10/97

 

Phù Mỹ - Bình Định

 

4

Trần Thị Thu

Thủy

 

12/10/97

Phù Mỹ - Bình Định

 

5

Hồ Lê Ý

Nhi

 

11/08/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

6

Nguyễn Thị Tuyết

Trinh

 

07/10/97

Phù Cát - Bình Định

 

7

Trương Thị Hồng

Hân

 

16/09/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

8

Nguyễn Huỳnh Tú

Trinh

 

27/08/95

Hoài Nhơn - Bình Định

 

9

Đặng Huỳnh

 

04/05/97

Phù Mỹ - Bình Định

 

10

Đỗ Phan Kiều

Quyên

 

24/05/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

11

Trần Đoàn Quang

Huy

27/06/94

 

Quy Nhơn - Bình Định

 

12

Phan Thị Kim

Anh

 

27/06/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

13

Trần Thị Trà

My

 

20/08/97

Phù Mỹ - Bình Định

 

14

Nguyễn Thị Như

Thảo

 

30/01/97

Phù Cát - Bình Định

 

15

Phạm Cao

Anh

22/12/97

 

Buôn Ma Thuột -Đăk Lăk

 

16

Đặng Thị Kiều

Oanh

 

26/11/97

Phù Mỹ - Bình Định

 

17

Phạm Thanh

Quý

26/09/96

 

Vĩnh Thạnh - Bình Định

 

18

Huỳnh Thị Diễm

Linh

 

11/03/97

Phù Cát - Bình Định

 

19

Nguyễn Ý

Nhi

 

05/09/95

Quy Nhơn - Bình Định

 

20

Phùng Thị Tuyết

Nhi

 

06/12/95

Tuy Phước - Bình Định

 

21

Trương Thị Thu

Thảo

 

23/02/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

22

Nguyễn Duy Nhật

Minh

24/12/97

 

Quy Nhơn - Bình Định

 

23

Huỳnh Thị

Lắm

 

03/07/94

Quy Nhơn - Bình Định

 

24

Ksor

Sang

19/09/97

 

Krông Pa - Gia Lai

 

25

Trần Thị Xuân

Hồng

 

25/11/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

26

Nguyễn Hồng

Hạnh

 

29/01/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

27

Zicô

Kpơr

20/02/96

 

Buôn Ma Thuột -Đăk Lăk

 

28

H Thanh

Uông

 

08/09/95

Lăk - Đăk Lăk

 

29

Đặng Thị

Thiện

 

24/04/97

Hoài Nhơn - Bình Định

 

30

Phạm Thị Mỹ

Ngọc

 

11/06/91

Krông Buk - Đăk Lăk

 

31

Nguyễn Hoài

Nam

25/11/97

 

Quy Nhơn - Bình Định

 

32

Võ Thị Hồng

Liên

 

02/02/97

Quy Nhơn - Bình Định

 

33

Trương Thị Phương

An

 

13/09/90

Krông Năng - Đăk Lăk

 

34

Nguyễn Thị Ánh

Hòa

 

15/11/90

Buôn Ma Thuột -Đăk Lăk

 

Điều 2.
Các thí sinh trúng tuyển có quyền lợi và nghĩa vụ theo Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và các văn bản hiện hành.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, khoa Đào tạo, các khoa/phòng liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT.

VIỆN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

 PGS.TS. Nguyễn Văn Chương

  
 

Các Anh (Chị) có tên trong danh sách trúng tuyển đến khoa Đào tạo của Viện để làm thủ tục nhập học.

Địa chỉ: 611B Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian nhập học: từ 7giờ30 thứ Năm, ngày 01/10/2015 đến 17giờ00 thứ Sáu, ngày 02/10/ 2015

Khi đến nhập học, Anh (Chị) cần mang theo:

1. Giấy báo nhập học bản chính (Anh/Chị nên photo và chứng thực bản giấy báo này để sử dụng về sau. Viện không giải quyết cho mượn lại sau khi nhập học).

2. Hồ sơ học sinh, dán ảnh, có xác nhận và đóng dấu giáp lai lên ảnh của chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú hoặc Thủ trưởng đơn vị cử đi học (do Viện cấp hoặc tải mẫu tại http://www.impe-qn.org.vn ).

3. Học bạ THPT hoặc bổ túc THPT (bản chính và bản sao có chứng thực);

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tốt nghiệp năm 2015); hoặc Bằng tốt nghiệp (bản chính và bản sao có chứng thực). Những Anh (Chị) mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu, kiểm tra;

5. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ở Quy Nhơn không phải chuyển); Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú; giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực)

6. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) (bản chính để đối chiếu và bản sao có chứng thực) như: Giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh, chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc bố, mẹ...

7. Ảnh 3 x 4: 2 tấm mới chụp (ghi họ, tên, ngày sinh phía sau mỗi ảnh).

8. Giấy chứng nhận (giấy khám) sức khỏe do cơ sở y tế cấp (cơ sở y tế có đủ điều kiện chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế).

9. Đối với nam: nộp bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt (do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp).

10. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn về Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn (nếu có).

11. Cán bộ được cử đi học cần nộp thêm các giấy tờ sau: Quyết định cử đi học (do cấp có thẩm quyền ký); Giấy nhận xét cá nhân của đơn vị cử đi học.

12. Đóng các khoản phí sau:

12.1. Học phí năm học 2015 - 2016: 560.000đ/tháng/học sinh

Thu học phí học kỳ I (5 tháng) năm thứ nhất là: 2.800.000đ/HS (Hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)

12.2. Tiền đóng bảo hiểm y tế bắt buộc (1 năm + 03 tháng): 543.375 đ/HS/năm (trừ những học sinh đã tham gia BHYT ở các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT); nếu có chính sách mới của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định, chúng tôi sẽ điều chỉnh theo

12.3. Tiền ở Ký túc xá Viện học kỳ I: 100.000đ/HS/thángX 5 tháng = 500.000 đ. (Chỉ những học sinh được xét vào ở Ký túc xá)

12.4. Tiền đóng bảo hiểm toàn diện học sinh: 200.000 đ/HS/2 năm (tự nguyện).

Ngoài các khoản phải đóng trên, khi nhập học quý Anh (Chị) còn phải đóng một số khoản phí khác theo quy định của khoa Đào tạo nhằm phục vụ cho việc mua tài liệu học tập, quỹ lớp, ăn ở và vệ sinh của bản thân.

Viện không nhận những Anh (Chị) nhập học không đúng ngày quy định hoặc không có đủ các giấy tờ hợp lệ. Không hoàn lại học phí và lệ phí đã nộp sau khi Anh (Chị) đã làm thủ tục nhập học. 

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

- Khoa Đào tạo:

+) Điện thoại bàn: 056 3 547491

+) Địa chỉ email: khoadaotao_impeqn@yahoo.com.vn

- Trưởng khoa Đào tạo:

+) Số điện thoại di động: 0914 230 485 (ThS Hoàng Truyền);

+)Địa chỉ email: truyenimpeqn@gmail.com

 

 

Tệp đính kèm:
soyeulylichHS.doc

Ngày 23/09/2015
VIỆN TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PGS.TS. Nguyễn Văn Chương
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


Tin đáng chú ý
Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn thông báo tuyển sinh kỹ thuật viên xét nghiệm Trung học khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm học 2012-2013
 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích