Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 30/05/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 7 8 2 9 8 5
Số người đang truy cập
8 6
 Thư viện điện tử Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Phần 5: Nghiên cứu về tổn thương não màng não do loài amip ăn não người Naeglaria fowleri vẫn còn bỏ ngõ và tỷ lệ tử vong còn cao

Việc nghiên cứu và tìm hiểu về một tác nhân gây bệnh, đặc biệt là các tác nhân ký sinh trùng nhiệt đới bị lãng quên là rất quan trọng bởi nếu bỏ qua, chúng dễ dàng dẫn đến các biến chứng nguy hiểm và đe dọa tính mạng của bệnh nhân và cả cộng đồng nếu nguy cơ lây nhiễm cao.

Một trong những tác nhân ký sinh trùng đơn bào gây bệnh nghiêm trọng cơ quan thần kinh trung ương ở người với tỷ lệ tử vong lên đến gần 100% mặc dù bệnh nhân đang ở trong các cơ sở y tế hiện đại và ở quốc gia có nền y học bậc nhất thế giới. Đó chính là loại amip ăn não Naegleria fowleri đã gây tử vong 2 bệnh nhân ở Việt Nam năm 2014.

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), the major psychoactive component of marijuana, exacerbates brain infection by Acanthamoeba.

Marciano-Cabral F, Ferguson T, Bradley SG, Cabral G.

J Eukaryot Microbiol. 2001;Suppl:4S-5S. No abstract available.

PMID: 11906077 Similar articles Select item 3309270207.

Serology of Naegleria fowleri and Naegleria lovaniensis in a hospital survey.

Dubray BL, Wilhelm WE, Jennings BR.

J Protozool. 1987 Aug;34(3):322-7.

PMID: 3309270 Similar articles Select item 1975164208.

Thermal ecology of Naegleria fowleri from a power plant cooling reservoir.

Huizinga HW, McLaughlin GL.

Appl Environ Microbiol. 1990 Jul;56(7):2200-5.

PMID: 1975164 Free PMC Article Similar articles Select item 21926523209.

Primary amoebic meningoencephalitis with subsequent organ procurement: a case study.

Tuppeny M.

J Neurosci Nurs. 2011 Oct;43(5):274-9. doi: 10.1097/JNN.0b013e318227ef6e.

PMID: 21926523 Similar articlesSelect item 23166205210.

Photo Quiz. Primary amebic meningoencephalitis.

Myint T, Ribes JA, Stadler LP.

Clin Infect Dis. 2012 Dec;55(12):1677, 1737-8. doi: 10.1093/cid/cis668. No abstract available.

PMID: 23166205 Free PMC Article Similar articles Select item 2486928211.

[Studies o­n the cell-mediated immunity in experimental Naegleria spp. infections].

Lee SG, Shin HJ, Im KI.

Kisaengchunghak Chapchi. 1989 Sep;27(3):177-86. Korean.

PMID: 2486928 Free Article Similar articles Select item 574367212.

Naegleria fowleri in chick embryos. Effects of embryo age and incubation temperature, and the infectivity of embryo-derived amebae for mice.

Holbrook TW, Parker BW.

Am J Trop Med Hyg. 1979 Nov;28(6):984-7.

PMID: 574367 Similar articles Select item 20802332213.

Amebic meningoencephalitides and keratitis: challenges in diagnosis and treatment.

Visvesvara GS.

Curr Opin Infect Dis. 2010 Dec;23(6):590-4. doi: 10.1097/QCO.0b013e32833ed78b. Review.

PMID: 20802332 Similar articles Select item 19043740214.

Survey for the presence of Naegleria fowleri amebae in lake water used to cool reactors at a nuclear power generating plant.

Jamerson M, Remmers K, Cabral G, Marciano-Cabral F.

Parasitol Res. 2009 Apr;104(5):969-78. doi: 10.1007/s00436-008-1275-y. Epub 2008 Nov 29.

PMID: 19043740 Similar articles Select item 28764655215.

A case report: primary amoebic meningoencephalitis in a young Zambian adult.

Chomba M, Mucheleng'anga LA, Fwoloshi S, Ngulube J, Mutengo MM.

BMC Infect Dis. 2017 Aug 1;17(1):532. doi: 10.1186/s12879-017-2638-8.

PMID: 28764655 Free PMC Article Similar articles Select item 29751112216.

Identification and Molecular Typing of Naegleria fowleri from a Patient of Primary Amebic Meningoencephalitis (PAM) in China.

Zhang LL, Wu M, Hu BC, Chen HL, Pan JR, Ruan W, Yao LN.

Int J Infect Dis. 2018 May 8. pii: S1201-9712(18)34409-6. doi: 10.1016/j.ijid.2018.05.001. [Epub ahead of print]

PMID: 29751112 Free Article Similar articles Select item 24392545217.

Naegleria Fowleri--the brain-eating amoeba.

Zaheer R.

J Pak Med Assoc. 2013 Nov;63(11):1456. No abstract available.

PMID: 24392545 Free Article Similar articles Select item 27035434218.

Population Structure in Naegleria fowleri as Revealed by Microsatellite Markers.

Coupat-Goutaland B, Régoudis E, Besseyrias M, Mularoni A, Binet M, Herbelin P, Pélandakis M.

PLoS o­ne. 2016 Apr 1;11(4):e0152434. doi: 10.1371/journal.pone.0152434. eCollection 2016.

PMID: 27035434 Free PMC Article Similar articles Select item 2604877219.

[Primary amebic meningoencephalitis caused by Naegleria fowleri in an adolescent from Huetamo, Michoacan, Mexico].

López-Corella E, De León B, de Jonckheere JF.

Bol Med Hosp Infant Mex. 1989 Sep;46(9):619-22. Spanish.

PMID: 2604877 Similar articles Select item 19302010220.

Molecular confirmation of Sappinia pedata as a causative agent of amoebic encephalitis.

Qvarnstrom Y, da Silva AJ, Schuster FL, Gelman BB, Visvesvara GS.

J Infect Dis. 2009 Apr 15;199(8):1139-42. doi: 10.1086/597473.

PMID: 19302010 Similar articles

Curative properties of muramyl dipeptide in experimental Naegleria meningoencephalitis.

Ferrante A, Lederer E.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 1986;80(2):323-6.

PMID: 3538525 Similar articles Select item 19602081222.

Paravahlkampfia francinae n. sp. masquerading as an agent of primary amoebic meningoencephalitis.

Visvesvara GS, Sriram R, Qvarnstrom Y, Bandyopadhyay K, Da Silva AJ, Pieniazek NJ, Cabral GA.

J Eukaryot Microbiol. 2009 Jul-Aug;56(4):357-66. doi: 10.1111/j.1550-7408.2009.00410.x.

PMID: 19602081 Similar articles Select item 24571008223.

Primary amebic meningoencephalitis associated with ritual nasal rinsing—St Thomas, US Virgin Islands, 2012.

[No authors listed]

Clin Infect Dis. 2014 Feb;58(3):ii. No abstract available.

PMID: 24571008 Similar articles Select item 26922583224.

Comparison of the clinical presentations of Naegleria fowleri primary amoebic meningoencephalitis with pneumococcal meningitis: a case-control study.

Zahid MF, Saad Shaukat MH, Ahmed B, Beg MA, Kadir MM, Mahmood SF.

Infection. 2016 Aug;44(4):505-11. doi: 10.1007/s15010-016-0878-y. Epub 2016 Feb 27.

PMID: 26922583 Similar articles Select item 27189133225.

Neutrophils extracellular traps damage Naegleria fowleri trophozoites opsonized with human IgG.

Contis-Montes de Oca A, Carrasco-Yépez M, Campos-Rodríguez R, Pacheco-Yépez J, Bonilla-Lemus P, Pérez-López J, Rojas-Hernández S.

Parasite Immunol. 2016 Aug;38(8):481-95. doi: 10.1111/pim.12337. Epub 2016 Jun 13.

PMID: 27189133 Free Article Similar articles Select item 26090408226.

Iron-Binding Protein Degradation by Cysteine Proteases of Naegleria fowleri.

Martínez-Castillo M, Ramírez-Rico G, Serrano-Luna J, Shibayama M.

Biomed Res Int. 2015;2015:416712. doi: 10.1155/2015/416712. Epub 2015 May 18.

PMID: 26090408 Free PMC Article Similar articles Select item 9157127227.

Kidney and liver transplants from a donor infected with Naegleria fowleri.

Kramer MH, Lerner CJ, Visvesvara GS.

J Clin Microbiol. 1997 Apr;35(4):1032-3.

PMID: 9157127 Free PMC Article Similar articles Select item 22222499228.

Pathogenic Naegleria fowleri and non-pathogenic Naegleria lovaniensis exhibit differential adhesion to, and invasion of, extracellular matrix proteins.

Jamerson M, da Rocha-Azevedo B, Cabral GA, Marciano-Cabral F.

Microbiology. 2012 Mar;158(Pt 3):791-803. doi: 10.1099/mic.0.055020-0. Epub 2012 Jan 5.

PMID: 22222499 Free PMC Article Similar articles Select item 16775267229.

Amebic meningoencephalitis: spectrum of imaging findings.

Singh P, Kochhar R, Vashishta RK, Khandelwal N, Prabhakar S, Mohindra S, Singhi P.

AJNR Am J Neuroradiol. 2006 Jun-Jul;27(6):1217-21.

PMID: 16775267 Free Article Similar articles Select item 27681975230.

Primary amoebic meningoencephalitis in North Queensland: the paediatric experience.

Nicholls CL, Parsonson F, Gray LE, Heyer A, Donohue S, Wiseman G, Norton R.

Med J Aust. 2016 Oct 3;205(7):325-8. Review.

PMID: 27681975 Similar articles Select item 3959003231.

Movement of Naegleria fowleri stimulated by mammalian cells in vitro.

Cline M, Carchman R, Marciano-Cabral F.

J Protozool. 1986 Feb;33(1):10-3.

PMID: 3959003 Similar articles Select item 22072830232.

Naegleria fowleri lysate induces strong cytopathic effects and pro-inflammatory cytokine release in rat microglial cells.

Lee YJ, Park CE, Kim JH, Sohn HJ, Lee J, Jung SY, Shin HJ.

Korean J Parasitol. 2011 Sep;49(3):285-90. doi: 10.3347/kjp.2011.49.3.285. Epub 2011 Sep 30.

PMID: 22072830 Free PMC Article Similar articles Select item 2930172233.

Effect of thermal additions o­n the density and distribution of thermophilic amoebae and pathogenic Naegleria fowleri in a newly created cooling lake.

Tyndall RL, Ironside KS, Metler PL, Tan EL, Hazen TC, Fliermans CB.

Appl Environ Microbiol. 1989 Mar;55(3):722-32.

PMID: 2930172 Free PMC Article Similar articles Select item 26853055234.

Characterization of a Drinking Water Distribution Pipeline Terminally Colonized by Naegleria fowleri.

Morgan MJ, Halstrom S, Wylie JT, Walsh T, Kaksonen AH, Sutton D, Braun K, Puzon GJ.

Environ Sci Technol. 2016 Mar 15;50(6):2890-8. doi: 10.1021/acs.est.5b05657. Epub 2016 Feb 24.

PMID: 26853055 Similar articles Select item 4604452235.

Evaluation of the indirect fluorescent-antibody technique for identification of Naegleria species.

De Jonckheere J, Van Dijck P, Van de Voorde H.

Appl Microbiol. 1974 Aug;28(2):159-64.

PMID: 4604452 Free PMC Article Similar articles Select item 1400959236.

Genotyping Naegleria spp. and Naegleria fowleri isolates by interrepeat polymerase chain reaction.

van Belkum A, De Jonckheere J, Quint WG.

J Clin Microbiol. 1992 Oct;30(10):2595-8.

PMID: 1400959 Free PMC Article Similar articles Select item 22315846237.

Primary amoebic meningo-encephalitis due to Naegleria fowleri.

Jain R, Tilak V.

J Indian Med Assoc. 2011 Jul;109(7):500-1.

PMID: 22315846 Similar articles Select item 1374265238.

The production and characterization of anti-Naegleria fowleri monoclonal antibodies.

Ryu JS, Im KI.

Kisaengchunghak Chapchi. 1992 Mar;30(1):33-41.

PMID: 1374265 Free Article Similar articles Select item 2486833239.

[Resistance to Naegleria fowleri infection passively acquired from immunized splenocyte, serum or milk].

Ahn MH, Min DY.

Kisaengchunghak Chapchi. 1989 Jun;27(2):79-86. Korean.

PMID: 2486833 Free ArticleSimilar articles Select item 14752540240.

A case of primary amoebic meningoencephalitis: North Island, New Zealand.

Cursons R, Sleigh J, Hood D, Pullon D.

N Z Med J. 2003 Dec 12;116(1187):U712. No abstract available.

PMID: 14752540 Similar articles

Case Series of Naegleria fowleri Primary Ameobic Meningoencephalitis from Karachi, Pakistan.

Ghanchi NK, Jamil B, Khan E, Ansar Z, Samreen A, Zafar A, Hasan Z.

Am J Trop Med Hyg. 2017 Nov;97(5):1600-1602. doi: 10.4269/ajtmh.17-0110. Epub 2017 Oct 10.

PMID: 29016297 Similar articles Select item 14984832242.

Detection and significance of the potentially pathogenic amoeboflagellate Naegleria italica in Australia.

Robinson BS, Monis PT, Henderson M, Gelonese S, Ferrante A.

Parasitol Int. 2004 Mar;53(1):23-7.

PMID: 14984832 Similar articles Select item 2316792243.

Ultrastructural studies o­n the effect of tumor necrosis factor o­n the interaction of neutrophils and Naegleria fowleri.

Michelson MK, Henderson WR Jr, Chi EY, Fritsche TR, Klebanoff SJ.

Am J Trop Med Hyg. 1990 Mar;42(3):225-33.

PMID: 2316792 Similar articles Select item 21870245244.

Clinical case of cerebral amebiasis caused by E. histolytica.

Maldonado-Barrera CA, Campos-Esparza Mdel R, Muñoz-Fernández L, Victoria-Hernández JA, Campos-Rodríguez R, Talamás-Rohana P, Ventura-Juárez J.

Parasitol Res. 2012 Mar;110(3):1291-6. doi: 10.1007/s00436-011-2617-8. Epub 2011 Aug 26.

PMID: 21870245 Similar articles Select item 14752533245.

Primary amoebic meningoencephalitis--rare and lethal.

Ellis-Pegler R.

N Z Med J. 2003 Dec 12;116(1187):U705. No abstract available.

PMID: 14752533 Similar articles Select item 26540579246.

Primary Amebic Meningoencephalitis Associated with Hot Spring Exposure During International Travel - Seminole County, Florida, July 2014.

Booth PJ, Bodager D, Slade TA, Jett S.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Nov 6;64(43):1226. doi: 10.15585/mmwr.mm6443a5. No abstract available.

PMID: 26540579 Free ArticleSimilar articles Select item 425935247.

Recovery of soil Amebas from the nasal passages of children during the dusty harmattan period in Zaria.

Lawande RV, Abraham SN, John I, Egler LJ.

Am J Clin Pathol. 1979 Feb;71(2):201-3.

PMID: 425935 Similar articles Select item 6304904248.

[Will Naegleria fowleri become a public health problem?].

Krainik F, Merle G, Bertin M.

Sem Hop. 1983 Mar 17;59(11):775-82. French.

PMID: 6304904 Similar articles Select item 3839366249.

Cerebrospinal fluid centrifuge analysis in primary amebic meningoencephalitis due to Naegleria fowleri.

Benson RL, Ansbacher L, Hutchison RE, Rogers W.

Arch Pathol Lab Med. 1985 Jul;109(7):668-71.

PMID: 3839366 Similar articles Select item 27648572250.

Naegleria fowleri Meningoencephalitis Associated with Public Water Supply, Pakistan, 2014.

Ghanchi NK, Khan E, Khan A, Muhammad W, Malik FR, Zafar A.

Emerg Infect Dis. 2016 Oct;22(10):1835-7. doi: 10.3201/eid2210.151236. No abstract available.

PMID: 27648572 Free PMC Article Similar articles Select item 14532044251.

PCR detection and analysis of the free-living amoeba Naegleria in hot springs in Yellowstone and Grand Teton National Parks.

Sheehan KB, Fagg JA, Ferris MJ, Henson JM.

Appl Environ Microbiol. 2003 Oct;69(10):5914-8.

PMID: 14532044 Free PMC Article Similar articles Select item 12041586252.

A brief survey of free-living amebae in Thailand and Hamamatsu District, Japan.

Nacapunchai D, Kino H, Ruangsitticha C, Sriwichai P, Ishih A, Terada M.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001;32 Suppl 2:179-82.

PMID: 12041586 Similar articles Select item 17007331253.

[Free-living amoebae as vehicles of pathogenic bacteria].

Derda M, Sułek-Stankiewicz A, Hadaś E.

Wiad Parazytol. 2006;52(1):1-7. Review. Polish.

PMID: 17007331 Similar articles Select item 24493160254.

Primary amoebic meningoencephalitis: amoebicidal effects of clinically approved drugs against Naegleria fowleri.

Baig AM, Kulsoom H, Khan NA.

J Med Microbiol. 2014 May;63(Pt 5):760-2. doi: 10.1099/jmm.0.072306-0. Epub 2014 Feb 3. No abstract available.

PMID: 24493160 Similar articles Select item 24713915255.

Prompt diagnosis and extraordinary survival from Naegleria fowleri meningitis: a rare case report.

Sood A, Chauhan S, Chandel L, Jaryal SC.

Indian J Med Microbiol. 2014 Apr-Jun;32(2):193-6. doi: 10.4103/0255-0857.129834.

PMID: 24713915 Free ArticleSimilar articles Select item 6631780256.

Comparison of Naegleria fowleri and Naegleria gruberi cultivated in the same nutrient medium.

Cline M, Marciano-Cabral F, Bradley SG.

J Protozool. 1983 May;30(2):387-91.

PMID: 6631780 Similar articles Select item 24226628257.

Notes from the field: primary amebic meningoencephalitis associated with ritual nasal rinsing--St. Thomas, U.S. Virgin islands, 2012.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013 Nov 15;62(45):903.

PMID: 24226628 Free PMC Article Similar articles Select item 20397929258.

Another killer of the Australian bush: a rapidly fatal meningoencephalitis in a child.

Norton R, Harris P, Ryan P, Simpson S.

Clin Infect Dis. 2010 May 15;50(10):1375-6, 1422-4. doi: 10.1086/652145. No abstract available.

PMID: 20397929 Similar articles Select item 16896492259.

[Infections caused by free-living amebas. Historical commentaries, taxonomy and nomenclature, protozoology and clinicopathologic features].

Oddó B D.

Rev Chilena Infectol. 2006 Sep;23(3):200-14. Epub 2006 Aug 4. Review. Spanish.

PMID: 16896492 Free ArticleSimilar articles Select item 6828325260.

Site of expression of immunity to Naegleria fowleri in immunized mice.

Thong YH, Carter RF, Ferrante A, Rowan-Kelly B.

Parasite Immunol. 1983 Jan;5(1):67-76.

PMID: 6828325 Similar articles

Cell surface differences of Naegleria fowleri and Naegleria lovaniensis exposed with surface markers.

González-Robles A, Castañón G, Cristóbal-Ramos AR, Hernández-Ramírez VI, Omaña-Molina M, Martínez-Palomo A.

Exp Parasitol. 2007 Dec;117(4):399-404. Epub 2007 Jun 2.

PMID: 17617408 Similar articles Select item 19756751262.

Immunodominant antigens in Naegleria fowleri excretory--secretory proteins were potential pathogenic factors.

Kim JH, Yang AH, Sohn HJ, Kim D, Song KJ, Shin HJ.

Parasitol Res. 2009 Nov;105(6):1675-81. doi: 10.1007/s00436-009-1610-y. Epub 2009 Sep 16.

PMID: 19756751 Similar articles Select item 8124265263.

Modulation of biological functions of Naegleria fowleri amoebae by growth medium.

Marciano-Cabral F, Toney DM.

J Eukaryot Microbiol. 1994 Jan-Feb;41(1):38-46.

PMID: 8124265 Similar articles Select item 8334459264.

[Review article: occurrence, parasitism and pathogenetic potency of free-living amoeba].

Ockert G.

Appl Parasitol. 1993 May;34(2):77-88. Review. German.

PMID: 8334459 Similar articles Select item 8885886265.

Dependence of growth, metabolic expression, and pathogenicity of Naegleria fowleri o­n exogenous porphyrins.

Bradley SG, Toney DM, Zhang Y, Marciano-Cabral F.

J Parasitol. 1996 Oct;82(5):763-8.

PMID: 8885886 Similar articles Select item 27381464266.

Naegleria fowleri after 50 years: is it a neglected pathogen?

Martínez-Castillo M, Cárdenas-Zúñiga R, Coronado-Velázquez D, Debnath A, Serrano-Luna J, Shibayama M.

J Med Microbiol. 2016 Sep;65(9):885-896. doi: 10.1099/jmm.0.000303. Epub 2016 Jul 4.

PMID: 27381464 Similar articles Select item 3583133267.

Two new strains of Naegleria fowleri isolated from a case of primary amoebic meningoencephalitis.

Kadlec V.

Folia Parasitol (Praha). 1987;34(1):96. No abstract available.

PMID: 3583133 Similar articles Select item 8314176268.

Virulence of Naegleria fowleri affected by axenic cultivation and passage in mice.

John DT, Howard MJ.

Folia Parasitol (Praha). 1993;40(3):187-91.

PMID: 8314176 Free Article Similar articles Select item 23621053269.

Primary amebic meningoencephalitis in Florida: a case report and epidemiological review of Florida cases.

Budge PJ, Lazensky B, Van Zile KW, Elliott KE, Dooyema CA, Visvesvara GS, Beach MJ, Yoder JS.

J Environ Health. 2013 Apr;75(8):26-31.

PMID: 23621053 Similar articles Select item 15900627270.

Successful treatment of Naegleria fowleri meningoencephalitis by using intravenous amphotericin B, fluconazole and rifampicin.

Vargas-Zepeda J, Gómez-Alcalá AV, Vásquez-Morales JA, Licea-Amaya L, De Jonckheere JF, Lares-Villa F.

Arch Med Res. 2005 Jan-Feb;36(1):83-6.

PMID: 15900627 Similar articles Select item 25855343271.

Comparison of real-time PCR methods for the detection of Naegleria fowleri in surface water and sediment.

Streby A, Mull BJ, Levy K, Hill VR.

Parasitol Res. 2015 May;114(5):1739-46. doi: 10.1007/s00436-015-4359-5. Epub 2015 Feb 18.

PMID: 25855343 Free PMC Article Similar articles Select item 1786253272.

[Natural killer cell activity in Naegleria fowleri infected mice].

Lee KR, Shin CO, Im K.

Kisaengchunghak Chapchi. 1991 Sep;29(3):267-77. Korean.

PMID: 1786253 Free Article Similar articles Select item 3410537273.

Depression of immunity to Naegleria fowleri in mice by selective depletion of neutrophils with a monoclonal antibody.

Ferrante A, Carter RF, Lopez AF, Rowan-Kelly B, Hill NL, Vadas MA.

Infect Immun. 1988 Sep;56(9):2286-91.

PMID: 3410537 Free PMC Article Similar articles Select item 7770424274.

Seasonal distribution of pathogenic free-living amebae in Oklahoma waters.

John DT, Howard MJ.

Parasitol Res. 1995;81(3):193-201.

PMID: 7770424 Similar articles Select item 16493399275.

Proteinases in Naegleria Fowleri (strain NF3), a pathogenic amoeba: a preliminary study.

Mat Amin N.

Trop Biomed. 2004 Dec;21(2):57-60.

PMID: 16493399 Free ArticleSimilar articles Select item 6816913276.

Cytopathogenicity of Naegleria fowleri and Naegleria gruberi for established mammalian cell cultures.

Marciano-Cabral FM, Patterson M, John DT, Bradley SG.

J Parasitol. 1982 Dec;68(6):1110-6.

PMID: 6816913 Similar articlesSelect item 12811031277.

[Immunization effect o­n Naegleria fowleri infection in splenectomized mice]

Han KH, Ahn MH, Min DY.

Kisaengchunghak Chapchi. 1988 Mar;26(1):39-44. Korean.

PMID: 12811031 Free Article Similar articles Select item 8458963278.

Five cases of primary amebic meningoencephalitis in Mexicali, Mexico: study of the isolates.

Lares-Villa F, De Jonckheere JF, De Moura H, Rechi-Iruretagoyena A, Ferreira-Guerrero E, Fernandez-Quintanilla G, Ruiz-Matus C, Visvesvara GS.

J Clin Microbiol. 1993 Mar;31(3):685-8.

PMID: 8458963 Free PMC Article Similar articles Select item 15338289279.

Immunohistochemical characterization of the initial stages of Naegleria fowleri meningoencephalitis in mice.

Rojas-Hernández S, Jarillo-Luna A, Rodríguez-Monroy M, Moreno-Fierros L, Campos-Rodríguez R.

Parasitol Res. 2004 Sep;94(1):31-6. Epub 2004 Jul 29.

PMID: 15338289 Similar articles Select item 842770280.

The distribution of Naegleria fowleri in man-made thermal waters.

de Jonckheere J, Voorde H.

Am J Trop Med Hyg. 1977 Jan;26(1):10-5.

PMID: 842770 Similar articles Morphologic and molecular identification of Naegleria dunnebackei n. sp. isolated from a water sample.

Visvesvara GS, De Jonckheere JF, Marciano-Cabral F, Schuster FL.

J Eukaryot Microbiol. 2005 Nov-Dec;52(6):523-31.

PMID: 16313445 Similar articles Select item 20417204282.

Concentration of Naegleria fowleri in natural waters used for recreational purposes in Sonora, Mexico (November 2007-October 2008).

Lares-Villa F, Hernández-Peña C.

Exp Parasitol. 2010 Sep;126(1):33-6. doi: 10.1016/j.exppara.2010.04.011. Epub 2010 Apr 22.

PMID: 20417204 Similar articles Select item 10216726283.

Naegleria meningitis.

Singh SN, Patwari AK, Dutta R, Taneja N, Anand VK.

Indian Pediatr. 1998 Oct;35(10):1012-5. No abstract available.

PMID: 10216726 Similar articles Select item 8153986284.

Differentiation of Naegleria fowleri from other species of Naegleria using monoclonal antibodies and the polymerase chain reaction.

Sparagano O, Drouet E, Denoyel G, Pernin P, Ruchaud-Sparagano MH.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 1994 Jan-Feb;88(1):119-20. No abstract available.

PMID: 8153986 Similar articles Select item 2131607285.

[Human diseases caused by free-living amoebae. II. Primary amebic ++ meningoencephalitis].

Madrigal Sesma MJ.

Rev Sanid Hig Publica (Madr). 1990 May-Jun;64(5-6):249-55. Review. Spanish.

PMID: 2131607 Similar articles Select item 16896491286.

[Amebic granulomatosis encephalitis due to Balamuthia mandrillaris: fatal disease increasingly recognized in Latin America].

Seas R C, Bravo P F.

Rev Chilena Infectol. 2006 Sep;23(3):197-9. Epub 2006 Aug 4. Spanish. No abstract available.

PMID: 16896491 Free Article Similar articles Select item 8473770287.

Primary amoebic meningo-encephalitis in southern Africa.

Schoeman CJ, van der Vyver AE, Visvesvara GS.

J Infect. 1993 Mar;26(2):211-4.

PMID: 8473770 Similar articles Select item 24967566288.

The occurrence of Naegleria fowleri in recreational waters in Arizona.

Sifuentes LY, Choate BL, Gerba CP, Bright KR.

J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2014 Sep 19;49(11):1322-30. doi: 10.1080/10934529.2014.910342.

PMID: 24967566 Similar articles Select item 3295211289.

Chemotaxis by Naegleria fowleri for bacteria.

Marciano-Cabral F, Cline M.

J Protozool. 1987 May;34(2):127-31.

PMID: 3295211 Similar articles Select item 17897063290.

Drug targets from human pathogenic amoebas: Entamoeba histolytica, Acanthamoeba polyphaga and Naegleria fowleri.

Ondarza RN.

Infect Disord Drug Targets. 2007 Sep;7(3):266-80. Review.

PMID: 17897063 Similar articles Select item 8241084291.

[Interleukin-2 production and alteration of T cell subsets in mice infected with Naegleria fowleri].

Lyu CJ, Shin CO, Im K.

Korean J Parasitol. 1993 Sep;31(3):249-57. Korean.

PMID: 8241084 Free Article Similar articles Select item 28389055292.

Primary Amebic Meningoencephalitis in Children: A Report of Two Fatal Cases and Review of the Literature.

Stowe RC, Pehlivan D, Friederich KE, Lopez MA, DiCarlo SM, Boerwinkle VL.

Pediatr Neurol. 2017 May;70:75-79. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2017.02.004. Epub 2017 Feb 22. Review.

PMID: 28389055 Similar articles Select item 29241583293.

Surviving Naegleria fowleri infections: Response.

Heggie TW.

Travel Med Infect Dis. 2017 Nov - Dec;20:66. doi: 10.1016/j.tmaid.2017.11.010. No abstract available.

PMID: 29241583 Similar articles Select item 15060338294.

Decreasing effect of an anti-Nfa1 polyclonal antibody o­n the in vitro cytotoxicity of pathogenic Naegleria fowleri.

Jeong SR, Kang SY, Lee SC, Song KJ, Im KI, Shin HJ.

Korean J Parasitol. 2004 Mar;42(1):35-40.

PMID: 15060338 Free PMC Article Similar articles Select item 1627499295.

[The protective effects of monoclonal antibodies in mice from Naegleria fowleri infection].

Soh EY, Shin HJ, Im K.

Kisaengchunghak Chapchi. 1992 Jun;30(2):113-23. Korean.

PMID: 1627499 Free Article Similar articles Select item 27123690296.

Notes from the Field: Primary Amebic Meningoencephalitis Associated with Exposure to Swimming Pool Water Supplied by an Overland Pipe - Inyo County, California, 2015.

Johnson RO, Cope JR, Moskowitz M, Kahler A, Hill V, Behrendt K, Molina L, Fullerton KE, Beach MJ.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016 Apr 29;65(16):424. doi: 10.15585/mmwr.mm6516a4.

PMID: 27123690 Free Article Similar articles Select item 28334109297.

Comparison of biofilm ecology supporting growth of individual Naegleria species in a drinking water distribution system.

Puzon GJ, Wylie JT, Walsh T, Braun K, Morgan MJ.

FEMS Microbiol Ecol. 2017 Apr 1;93(4). doi: 10.1093/femsec/fix017.

PMID: 28334109 Similar articles Select item 12744479298.

December 2002: 19-year old male with febrile illness after jet ski accident.

Gyori E.

Brain Pathol. 2003 Apr;13(2):237-9.

PMID: 12744479 Similar articles Select item 12891021299.

[Experimental meningoencephalitis by Naegleria fowleri in mice]

Ahn MH, Im KI.

Kisaengchunghak Chapchi. 1984 Dec;22(2):253-258. Korean.

PMID: 12891021 Free Article Similar articles Select item 7927060300.

Cryopreservation of pathogenic free-living amebae.

John DT, Eddy PL, John RA.

Folia Parasitol (Praha). 1994;41(2):110-4.

PMID: 7927060 Free Article Similar articles

Susceptibility of pathogenic and nonpathogenic Naegleria spp. to complement-mediated lysis.

Whiteman LY, Marciano-Cabral F.

Infect Immun. 1987 Oct;55(10):2442-7.

PMID: 3653986 Free PMC Article Similar articles Select item 16824931302.

In vitro antiproliferative effects of neuroleptics, antimycotics and antibiotics o­n the human pathogens Acanthamoeba polyphaga and Naegleria fowleri.

Ondarza RN, Iturbe A, Hernández E.

Arch Med Res. 2006 Aug;37(6):723-9. Erratum in: Arch Med Res. 2006 Nov;37(8):1038.

PMID: 16824931 Similar articles Select item 1578403303.

A method for assessing the migratory response of Naegleria fowleri utilizing [3H]uridine-labeled amoebae.

Brinkley C, Marciano-Cabral F.

J Protozool. 1992 Mar-Apr;39(2):297-303.

PMID: 1578403 Similar articles Select item 28030337304.

Occurrence of Naegleria species in therapeutic geothermal water sources, Northern Iran.

Latifi AR, Niyyati M, Lorenzo-Morales J, Haghighi A, Tabaei SJ, Lasjerdi Z, Azargashb E.

Acta Parasitol. 2017 Mar 1;62(1):104-109. doi: 10.1515/ap-2017-0012.

PMID: 28030337 Similar articles Select item 17252926305.

Viability of pathogenic Naegleria and Acanthamoeba isolates during 10 years of cryopreservation.

John DT, John RA.

Folia Parasitol (Praha). 2006 Dec;53(4):311-2.

PMID: 17252926 Free Article Similar articles Select item 18685867306.

Scanning electron microscopic study of human neuroblastoma cells affected with Naegleria fowleri Thai strains.

Tiewcharoen S, Rabablert J, Chetanachan P, Junnu V, Worawirounwong D, Malainual N.

Parasitol Res. 2008 Oct;103(5):1119-23. doi: 10.1007/s00436-008-1103-4. Epub 2008 Aug 7.

PMID: 18685867 Similar articles Select item 7068232307.

Subacute and chronic meningoencephalitis in mice after experimental infection with a strain of Naegleria fowleri originally isolated from a patient.

Dempe S, Martinez AJ, Janitschke K.

Infection. 1982 Jan;10(1):5-8.

PMID: 7068232 Similar articles Select item 6642646308.

Host resistance of mice to Naegleria fowleri infections.

Reilly MF, White KL Jr, Bradley SG.

Infect Immun. 1983 Nov;42(2):645-52.

PMID: 6642646 Free PMC Article Similar articles Select item 8923769309.

Safe water practices can lower risk of contracting primary amoebic meningoencephalitis.

Dingley D.

Tex Med. 1996 Oct;92(10):28-9. No abstract available.

PMID: 8923769 Similar articles Select item 24387688310.

Biocidal efficacy of monochloramine against planktonic and biofilm-associated Naegleria fowleri cells.

Goudot S, Herbelin P, Mathieu L, Soreau S, Banas S, Jorand FP.

J Appl Microbiol. 2014 Apr;116(4):1055-65. doi: 10.1111/jam.12429. Epub 2014 Jan 30.

PMID: 24387688 Free Article Similar articles Select item 1822460311.

Flagella number among Naegleria flagellates.

John DT, Cole TB Jr, John RA.

Folia Parasitol (Praha). 1991;38(4):289-95.

PMID: 1822460 Free Article Similar articles Select item 17021087312.

Multiplex real-time PCR assay for simultaneous detection of Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, and Naegleria fowleri.

Qvarnstrom Y, Visvesvara GS, Sriram R, da Silva AJ.

J Clin Microbiol. 2006 Oct;44(10):3589-95.

PMID: 17021087 Free PMC Article Similar articles Select item 18214541313.

Cytopathogenesis of Naegleria fowleri Thai strains for cultured human neuroblastoma cells.

Tiewcharoen S, Malainual N, Junnu V, Chetanachan P, Rabablert J.

Parasitol Res. 2008 Apr;102(5):997-1000. doi: 10.1007/s00436-007-0866-3. Epub 2008 Jan 24.

PMID: 18214541 Similar articles Select item 23312755314.

Fatal consequences of freshwater pearl diving.

Phu NH, Hoang Mai NT, Nghia HD, Chau TT, Loc PP, Thai le H, Phuong TM, Thai CQ, Man DN, Van Vinh Chau N, Nga TV, Campbell J, Baker S, Whitehorn J.

Lancet. 2013 Jan 12;381(9861):176. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61730-9. No abstract available.

PMID: 23312755 Similar articles Select item 3877155315.

Equivalent mortality in normal and athymic mice infected with Naegleria fowleri.

Newsome AL, Arnold RR.

J Parasitol. 1985 Oct;71(5):678-9. No abstract available.

PMID: 3877155 Similar articles Select item 12888696316.

[Failure of immunization with Naegleria fowleri in mice born to immune mothers]

Im KI, Lee KT.

Kisaengchunghak Chapchi. 1985 Jun;23(1):151-155. Korean.

PMID: 12888696 Free Article Similar articles Select item 8224801317.

Detection of Naegleria fowleri cysts in environmental samples by using a DNA probe.

Sparagano O.

FEMS Microbiol Lett. 1993 Sep 15;112(3):349-51.

PMID: 8224801 Similar articles Select item 23487887318.

An unusual cause of encephalitis.

Swarthout SM.

Adv NPs PAs. 2013 Jan;4(1):19-20. No abstract available.

PMID: 23487887 Similar articles Select item 20048302319.

Identification of Naegleria fowleri in warm ground water aquifers.

Laseke I, Korte J, Lamendella R, Kaneshiro ES, Marciano-Cabral F, Oerther DB.

J Environ Qual. 2009 Dec 30;39(1):147-53. doi: 10.2134/jeq2009.0062. Print 2010 Jan-Feb.

PMID: 20048302 Similar articles Select item 9085927320.

Naegleria fowleri: location of a specific antigen using an immunogold labeling method.

Sparagano O, Guicher C, Peyrol S.

Exp Parasitol. 1997 Mar;85(3):299-302. No abstract available.

PMID: 9085927 Similar articles

Rapid detection and enumeration of Naegleria fowleri in surface waters by solid-phase cytometry.

Pougnard C, Catala P, Drocourt JL, Legastelois S, Pernin P, Pringuez E, Lebaron P.

Appl Environ Microbiol. 2002 Jun;68(6):3102-7.

PMID: 12039772 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 870664322.

Isolation and experimental infection of free-living amebae in freshwater fishes.

Taylor PW.

J Parasitol. 1977 Apr;63(2):232-7.

PMID: 870664 Similar articles Select item 19129572323.

Primary amebic meningoencephalitis.

Rai R, Singh DK, Srivastava AK, Bhargava A.

Indian Pediatr. 2008 Dec;45(12):1004-5.

PMID: 19129572 Free Article Similar articles Select item 6623596324.

The epidemiology and control of primary amoebic meningoencephalitis with particular reference to South Australia.

Dorsch MM, Cameron AS, Robinson BS.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 1983;77(3):372-7.

PMID: 6623596 Similar articles Select item 29559968325.

In Vitro Efficacy of Ebselen and BAY 11-7082 Against Naegleria fowleri.

Debnath A, Nelson AT, Silva-Olivares A, Shibayama M, Siegel D, McKerrow JH.

Front Microbiol. 2018 Mar 6;9:414. doi: 10.3389/fmicb.2018.00414. eCollection 2018.

PMID: 29559968 Free PMC Article Similar articles Select item 15313128326.

Free-living amoebae as opportunistic and non-opportunistic pathogens of humans and animals.

Schuster FL, Visvesvara GS.

Int J Parasitol. 2004 Aug;34(9):1001-27. Review.

PMID: 15313128 Similar articles Select item 15014568327.

Primary amoebic meningoencephalitis presenting without fever.

Bond B.

N Z Med J. 2004 Feb 20;117(1189):U783; author reply U783. No abstract available.

PMID: 15014568 Similar articles Select item 24228172328.

Improved Method for the Detection and Quantification of Naegleria fowleri in Water and Sediment Using Immunomagnetic Separation and Real-Time PCR.

Mull BJ, Narayanan J, Hill VR.

J Parasitol Res. 2013;2013:608367. doi: 10.1155/2013/608367. Epub 2013 Oct 21.

PMID: 24228172 Free PMC Article Similar articles Select item 12811044329.

[Passive immunity by splenocyte transfer against amebic meningoencephalitis in mice]

Im KI, Ryu JS.

Kisaengchunghak Chapchi. 1988 Sep;26(3):169-173. Korean.

PMID: 12811044 Free ArticleSimilar articles Select item 8241083330.

[Natural killer cell activity in mice infected with free-living amoeba with reference to their pathogenicity].

Kim KH, Shin CO, Im K.

Korean J Parasitol. 1993 Sep;31(3):239-48. Korean.

PMID: 8241083 Free Article Similar articles Select item 22649815331.

Rare brain infection avoided with safe sinus irrigation.

[No authors listed]

Mayo Clin Health Lett. 2012 Apr;30(4):4. No abstract available.

PMID: 22649815 Similar articles Select item 15537085332.

Ancient weapons for attack and defense: the pore-forming polypeptides of pathogenic enteric and free-living amoeboid protozoa.

Leippe M, Herbst R.

J Eukaryot Microbiol. 2004 Sep-Oct;51(5):516-21. Review.

PMID: 15537085 Similar articles Select item 15914078333.

The isolation of Naegleria italica from Peru indicates that this potentially pathogenic species occurs worldwide.

De Jonckheere JF.

Parasitol Int. 2005 Sep;54(3):173-5.

PMID: 15914078Similar articles Select item 9838887334.

Effect of alpha,beta-arteether against primary amoebic meningoencephalitis in Swiss mice.

Gupta S, Dutta GP, Vishwakarma RA.

Indian J Exp Biol. 1998 Aug;36(8):824-5.

PMID: 9838887 Similar articles Select item 22411733335.

Tap water or "sterile" water for sinus irrigations: what are our patients using?

Sowerby LJ, Wright ED.

Int Forum Allergy Rhinol. 2012 Jul-Aug;2(4):300-2. doi: 10.1002/alr.21031. Epub 2012 Mar 12.

PMID: 22411733 Similar articles Select item 23708581336.

Quantitative assessment of Naegleria fowleri and Escherichia coli concentrations within a Texas reservoir.

Painter SM, Pfau RS, Brady JA, McFarland AM.

J Water Health. 2013 Jun;11(2):346-57. doi: 10.2166/wh.2013.162.

PMID: 23708581 Similar articles Select item 12886076337.

[Blastogenic responses of splenic lymphocytes to Naegleria fowleri lysates and T-cell mitogen in mice with primary amoebic meningoencephalitis]

Park KM, Ryu JS, Im KI.

Kisaengchunghak Chapchi. 1987 Jun;25(1):1-6. Korean.

PMID: 12886076 Free Article Similar articles Select item 29206032338.

Brain-Eating Amoebae: Silver Nanoparticle Conjugation Enhanced Efficacy of Anti-Amoebic Drugs against Naegleria fowleri.

Rajendran K, Anwar A, Khan NA, Siddiqui R.

ACS Chem Neurosci. 2017 Dec 20;8(12):2626-2630. doi: 10.1021/acschemneuro.7b00430. Epub 2017 Dec 5.

PMID: 29206032 Similar articles Select item 6853686339.

Agglutination of Naegleria fowleri and Naegleria gruberi by antibodies in human serum.

Reilly MF, Marciano-Cabral F, Bradley DW, Bradley SG.

J Clin Microbiol. 1983 Apr;17(4):576-81.

PMID: 6853686 Free PMC Article Similar articles Select item 17207487340.

Acanthamoeba invasion of the central nervous system.

Khan NA.

Int J Parasitol. 2007 Feb;37(2):131-8. Epub 2006 Dec 15. Review.

PMID: 17207487 Similar articles

Soil is the origin for the presence of Naegleria fowleri in the thermal recreational waters.

Moussa M, Tissot O, Guerlotté J, De Jonckheere JF, Talarmin A.

Parasitol Res. 2015 Jan;114(1):311-5. doi: 10.1007/s00436-014-4197-x. Epub 2014 Oct 30.

PMID: 25352239 Similar articles Select item 20036656342.

Screening of Swiss hot spring resorts for potentially pathogenic free-living amoebae.

Gianinazzi C, Schild M, Zumkehr B, Wüthrich F, Nüesch I, Ryter R, Schürch N, Gottstein B, Müller N.

Exp Parasitol. 2010 Sep;126(1):45-53. doi: 10.1016/j.exppara.2009.12.008. Epub 2009 Dec 29.

PMID: 20036656 Similar articles Select item 7091810343.

Experimental Naegleria fowleri meningoencephalitis in sheep: light and electron microscopic studies.

Simpson CF, Willaert E, Neal FC, Stevens AR, Young MD.

Am J Vet Res. 1982 Jan;43(1):154-7.

PMID: 7091810 Similar articles Select item 17610083344.

Production of Nfa1-specific monoclonal antibodies that influences the in vitro cytotoxicity of Naegleria fowleri trophozoites o­n microglial cells.

Lee YJ, Kim JH, Jeong SR, Song KJ, Kim K, Park S, Park MS, Shin HJ.

Parasitol Res. 2007 Oct;101(5):1191-6. Epub 2007 Jul 4.

PMID: 17610083 Similar articles Select item 7364342345.

Laboratory diagnosis of primary amoebic meningo-encephalitis and methods for the detection of limax amoebae in the environment.

Cerva L.

Folia Parasitol (Praha). 1980;27(1):1-9.

PMID: 7364342 Similar articles Select item 19723523346.

Novel in vitro and in vivo models to study central nervous system infections due to Acanthamoeba spp.

Khan NA.

Exp Parasitol. 2010 Sep;126(1):69-72. doi: 10.1016/j.exppara.2009.08.018. Epub 2009 Aug 31.

PMID: 19723523 Similar articles Select item 6993889347.

Primary amoebic meningoencephalitis: fifteen years later.

Thong YH.

Med J Aust. 1980 Apr 19;1(8):352-4. Review.

PMID: 6993889 Similar articles Select item 27175836348.

Primary Amebic Meningoencephalitis as Cause of Headache and Fever.

Sherin K, Linam WM, Jett S.

Am Fam Physician. 2016 Apr 15;93(8):644. No abstract available.

PMID: 27175836 Free Article Similar articles Select item 7210108349.

Immunization with live amoebae, amoebic lysate and culture supernatant in experimental Naegleria meningoencephalitis.

Thong YH, Ferrante A, Rowan-Kelly B, O'Keefe D.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 1980;74(5):570-6.

PMID: 7210108 Similar articles Select item 18421477350.

Heat shock protein 70 of Naegleria fowleri is important factor for proliferation and in vitro cytotoxicity.

Song KJ, Song KH, Kim JH, Sohn HJ, Lee YJ, Park CE, Shin HJ.

Parasitol Res. 2008 Jul;103(2):313-7. doi: 10.1007/s00436-008-0972-x. Epub 2008 Apr 18.

PMID: 18421477 Similar articles Select item 2033306351.

Free-living amoebae in Egypt. 1. Naegleria gruberi and Naegleria fowleri.

Nashed NN, Youssef FG, Mansour NS.

J Egypt Soc Parasitol. 1991 Apr;21(1):31-42.

PMID: 2033306 Similar articles Select item 1566303352.

Isolation of Naegleria fowleri from pond water in West Bengal, India.

Gupta S.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 1992 Jan-Feb;86(1):46. No abstract available.

PMID: 1566303 Similar articles Select item 17904122353.

Naegleria fowleri: nfa1 gene knock-down by double-stranded RNAs.

Jung SY, Kim JH, Lee YJ, Song KJ, Kim K, Park S, Im KI, Shin HJ.

Exp Parasitol. 2008 Feb;118(2):208-13. Epub 2007 Aug 22.

PMID: 17904122 Similar articles Select item 6600004354.

[First isolation in Italy of Naegleria australiensis (De Jonckheere, 1981)].

Scaglia M, Strosselli M, Grazioli V, Gatti S, Bernuzzi AM.

Parassitologia. 1984 Dec;26(3):305-9. Italian.

PMID: 6600004 Similar articles Select item 22544673355.

Youngest survivor of naegleria meningitis.

Yadav D, Aneja S, Dutta R, Maheshwari A, Seth A.

Indian J Pediatr. 2013 Mar;80(3):253-4. doi: 10.1007/s12098-012-0756-2. Epub 2012 Apr 28.

PMID: 22544673 Similar articles Select item 26770029356.

Computational identification of putative miRNAs and their target genes in pathogenic amoeba Naegleria fowleri.

Padmashree D, Swamy NR.

Bioinformation. 2015 Dec 31;11(12):550-7. doi: 10.6026/97320630011550. eCollection 2015.

PMID: 26770029 Free PMC Article Similar articles Select item 16896496357.

[Granulomatous amebic encephalitis caused by Balamuthia mandrillaris. First case diagnosed in Chile].

Oddó B D, Ciani A S, Vial C P.

Rev Chilena Infectol. 2006 Sep;23(3):232-6. Epub 2006 Aug 4. Spanish.

PMID: 16896496 Free Article Similar articles Select item 26863853358.

ANTI-AMEBIC ACTIVITY OF DIOSGENIN o­n NAEGLERIA FOWLERI TROPHOZOITES.

Rabablert J, Tiewcharoen S, Auewarakul P, Atithep T, Lumlerdkij N, Vejaratpimol R, Junnu V.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015 Sep;46(5):827-34.

PMID: 26863853 Similar articles Select item 28451034359.

Free-living amoebae isolated in the Central African Republic: epidemiological and molecular aspects.

Farra A, Bekondi C, Tricou V, Mbecko JR, Talarmin A.

Pan Afr Med J. 2017 Feb 1;26:57. doi: 10.11604/pamj.2017.26.57.9021. eCollection 2017.

PMID: 28451034 Free PMC Article Similar articles Select item 2723426360.

Acanthamoeba culbertsoni and Naegleria fowleri: occurrence of antibodies in man.

Cerva L.

J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol. 1989;33(1):99-103.

PMID: 2723426 Similar articles

Animal model of human disease. Primary amebic meningoencephalitis, Naegleria meningoencephalitis, CNS protozoal infection.

Martinez AJ, Nelson EC, Duma RJ.

Am J Pathol. 1973 Nov;73(2):545-8. No abstract available.

PMID: 4758790 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 9356829362.

Primary amebic meningoencephalitis in a patient with AIDS: unusual protozoological findings.

De Jonckheere JF, Brown S.

Clin Infect Dis. 1997 Oct;25(4):943-4. No abstract available.

PMID: 9356829 Similar articles Select item 19483531363.

Acanthamebic meningoencephalitis presenting as personality change.

Radhakrishnan V, Bhatia R, Panda GS, Bakhshi S.

Pediatr Infect Dis J. 2009 Jun;28(6):555. doi: 10.1097/INF.0b013e31819f3d29. No abstract available.

PMID: 19483531 Similar articles Select item 1640602364.

From the Centers for Disease Control. Primary amebic meningoencephalitis--North Carolina, 1991.

[No authors listed]

JAMA. 1992 Aug 19;268(7):862-3. No abstract available.

PMID: 1640602 Similar articles Select item 6741139365.

[Occurrence of Naegleria fowleri in a free environment and biological properties of isolated strains].

Mazur T.

Wiad Parazytol. 1984;30(1):3-35. Polish. No abstract available.

PMID: 6741139 Similar articles Select item 3190198366.

Effects of cyclophosphamide and a metabolite, acrolein, o­n Naegleria fowleri in vitro and in vivo.

Zhang L, Marciano-Cabral F, Bradley SG.

Antimicrob Agents Chemother. 1988 Jul;32(7):962-5.

PMID: 3190198 Free PMC Article Similar articles Select item 8517742367.

 

Ngày 29/06/2018
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích